Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag: Placera beredskapskansli vid Länsstyrelsen Östergötland

Bild på Länsstyrelsens lokaler i Linköping.

Östergötland tillsammans med Kalmar och Jönköpings län föreslås bilda ett av sex civilområden i Sverige, där civilområdeschefen och ett beredskapskansli placeras i Linköping. Detta i en färsk utredning om civilt försvar som nyligen överlämnades till regeringen.

Förra veckan tog inrikesminister Mikael Damberg emot en utredning om ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret av regeringens utredare Barbro Holmberg. Syftet med utredningen är att förbättra och förstärka det civila försvaret på olika nivåer.

En förändring som utredningen föreslår och som påverkar Östergötland är förslaget om att dela in landet i sex civilområden där en av landshövdingarna i respektive civilområde föreslås bli civilområdeschef. Östergötland tillsammans med Kalmar och Jönköpings län föreslås bilda ett civilområde, med civilområdeschefen och ett beredskapskansli vid Länsstyrelsen i Linköping.

– Det förslag som utredningen lagt fram innebär viktiga steg för att kunna bygga upp ett civilt försvar. Med sex civilområden som alla har förmåga att leda och samverka vid stora samhällsstörningar skapas strukturer för planering och effektiv samverkan med andra myndigheter samt en robusthet och redundans för den svenska krisberedskapen. Ett beredskapskansli är en viktig funktion för att hålla ihop förberedelserna och genomförandet av arbetet med det civila försvaret, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Länsstyrelserna kommer att ha en fortsatt en viktig roll i att driva på arbetet och stödja aktörerna i respektive län. Det gäller inte minst arbetet med att planera och öva tillsammans för att stärka länets lednings- och samordningsförmåga. För kommuner och regioner förslås ett tydligare uppdrag när det kommer till att öka robustheten i sina organisationer.

– Om utredningens förslag beslutas av regeringen får vi en organisation som är robustare och tydligare. Men det viktiga arbetet med genomförandet återstår. Här har länsstyrelserna, de kommande civilområdescheferna och hela samhället viktiga roller för att genomföra arbetet med att bygga upp det civila försvaret, säger Carl Fredrik Graf.

Det sydöstra beredskapskansliet, som i utredningen placeras i Linköping, bedöms omfatta elva tjänster.

Mer information

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret regionalt. Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. Det civila försvarets främsta uppgifter är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Utredning om det civila försvaret överlämnad Länk till annan webbplats.

Kontakt