Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

7,1 miljoner till lokala naturvårdsprojekt

Bilden föreställer ett bi på en gul blomma.

Både i Linköping och Motala kommer det att genomföras åtgärder för att gynna vilda pollinatörer.

30 nya natur- och friluftsprojekt i Östergötland får dela på 7,1 miljoner kronor. Pengarna betalas ut via bidragssystemet LONA – en satsning på lokal och kommunal naturvård.

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att ge 7,1 miljoner kronor i bidrag till 30 nya natur- och friluftsprojekt i länet. LONA (lokala naturvårdsprojekt) är en satsning på lokal och kommunal naturvård och kan bidra till såväl naturvårds- som friluftsprojekt. Det kan handla om allt från information och kunskapsinsamling till insatser för olika arter.

– Vi har fått in många bra ansökningar med bra projektidéer. Det är kul att kommunerna kommit in med så många pollineringsprojekt i och med regeringens satsning på vilda pollinatörer 2020–2022, säger Nathalie Bjällerhag, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen har fått ansökningar från åtta av länets kommuner. Både Linköping och Motala kommer bland annat att utföra direkta åtgärder för att gynna vilda pollinatörer. Även flera typer av inventeringar kommer att utföras, till exempel inventeringar av specifika arter i Finspång och områdesinventeringar i Mjölby. Motala kommun satsar även mycket på att utföra förberedelsearbeten inför framtida våtmarksrestaureringar.

Det är även fler och fler föreningar som söker LONA-projekt genom kommunerna. I år har bland annat Sportfiskarna och Skogssällskapet gått samman med kommuner för att söka bidrag.

– Ett syfte med lokala naturvårdsprojekt är att öka det lokala initiativtagandet i arbetet med lokal naturvård och friluftsliv. Det är verkligen roligt att se att intresset från kommunerna är stort och att de ansökningar vi får in håller hög kvalitet. Arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv är högt prioriterat i länet och måste bedrivas långsiktigt och LONA är en viktig del av detta, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Lokala naturvårdssatsningen

  • Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag för att stimulera kommuners och ideella föreningars arbete med naturvård utifrån egna idéer och lokala förutsättningar. LONA-bidraget har funnits sedan 2004.
  • År 2018 införde Naturvårdsverket våtmarker som ett eget bidragsområde. Det tillkom för att särskilt stimulera projekt som bidrar till att öka tillskottet till grundvattnet eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden.
  • År 2020 gjorde regeringen en satsning för att förbättra situationen för vilda pollinatörer och pollinering. En del av de medel som regeringen satsar, fördelas till åtgärder inom LONA, den lokala naturvårdssatsningen.

Sammanställning över beviljade projekt i Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt