Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets verksamheter var väl förberedda inför sportlovet

Bilden föreställer ryggtavlan av en kvinnlig medarbetare på Länsstyrelsen Östergötland som utför tillsyn enligt covid-19-lagen vid en alpin skidanläggning i Ydre kommun.

Länsstyrelsen på tillsynsbesök vid Asby Alpina i Ydre kommun.

Under sportlovet satsade Länsstyrelsen Östergötland extra på tillsyn av verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter och som har ett stort genomflöde av besökare. Tillsynen har visat att verksamheterna har varit väl förberedda och genomfört åtgärder för att minska risken för smittspridning.

– Länets verksamheter har skött sig bra under sportlovet. Men vi ser att delar av allmänheten inte alltid följer de åtgärder och anvisningar som till exempel butiker har vidtagit. Vi befinner oss i ett skört läge, där var och en av oss har ett ansvar att följa gällande restriktioner. Vårt beteende, enskilt och i grupp, har stor påverkan på pandemins utveckling, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

I länets senaste regionala lägesbild, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att Länsstyrelsen Östergötland under sportlovet har genomfört tillsyn av exempelvis matbutiker, bensinstationer, godisbutiker, skidanläggningar, ishallar, dansskolor och andra idrottsanläggningar. Syftet var att kontrollera hur tillämpningen av covid-19-lagen efterföljs när många besöker samma anläggning.

–Det är glädjande att se att vårt arbete ger resultat och att verksamhetsutövare vill bidra till att minska smittspridningen. Inför sportlovet arbetade Länsstyrelsen tillsynshandläggare proaktivt med tillsyn och information för att förbereda länets fritids- och sportanläggningar. Syftet har varit att hjälpa anläggningarna med att vidta rätt åtgärder för att trängsel inte ska uppstå, säger Carl Fredrik Graf.

Sedan den tillfälliga covid-19-lagen infördes den 10 januari har Länsstyrelsen Östergötland genomfört 416 tillsynsbesök. Hittills har inte några förelägganden utfärdats.

– Vi ser att tillsyn fortsatt är ett viktigt verktyg för att få fler verksamheter att göra rätt och syftet med vårt arbete är att bromsa smittspridningen. Vi jobbar aktivt med att ge råd och stöd för att fler ska veta vilka åtgärder som de ska vidta. Det är många som vill göra rätt, men som kanske inte alltid vet hur, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 8

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

  • Region Östergötland rapporterar att hälso- och sjukvård fortfarande är hårt belastad. Vaccination av vårdpersonal kan innebära risk för tillfälligt personalbortfall på grund av förväntade biverkningar av vaccin. Förmågan att klara vaccineringen är fortsatt god, men det är fortfarande tillgången till vaccin som styr vaccinationstakten.
  • Drygt 42 500 personer har vaccinerats och drygt 14 700 har fått dos 2.
  • Antal vårdade i slutenvård har nått en platå och till och med ökat något under den senaste veckan. Under vecka 8 har mellan 7 och 12 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 49–54 i övrig slutenvård.
  • Antalet smittade personer inom särskilda boenden fortsatte att minska under vecka 8. Antalet kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden ligger på 4av 13.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt