Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besöksnäringen hårt drabbad av andra vågen

Samverkan Östergötlands logotyp.

Besöksnäringen har påverkats hårt av coronapandemins andra våg. För många företag var förra sommarens hemester-trend avgörande för överlevnad. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Förra veckan bjöd landshövding Carl Fredrik Graf och regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson in ett antal aktörer inom länets besöksnäring till ett möte för att diskutera behov, kommande utmaningar och hur pandemin påverkar branschen just nu. Under andra vågen är det samma branscher som hade det svårt under första vågen som åter har påverkats. Det är fortsatt de mindre företagen som är mest utsatta och har minst marginaler. Hårt drabbade branscher, utöver besöksnäringen, är delar av handeln, personvård och transportsektorn samt företag verksamma inom bemanningsbranschen

– Förra sommarens ”hemester-trend” var för många företag avgörande för överlevnad, framförallt för mindre företag med majoritet av sin verksamhet under sommarhalvåret. De verksamheter som har sin tonvikt på konferenser har det emellertid väldigt tufft just nu. Företagen uppger också att många av de statliga stöden inte är anpassade för besöksnäringen. Vi kommer att fortsätta dialogen med besöksnäringen, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Åtgärder som efterfrågas är bland annat ökad möjlighet till utomhusservering, slopade avgifter för tillsyn, tillstånd och markupplåtelse samt en harmonisering gällande alkoholrestriktioner och serveringsstopp som i nuläget förhindrar många att bedriva verksamhet efter klockan 20.00, enligt den aktuella regionala lägesbilden.

Det ansträngda läget inom besöksnäringen har också påverkat den redan utmanande situationen för kompetensförsörjning inom branscherna. Kompetent personal har tvingats varslas och byta bransch. Det innebär stor risk för arbetskraftsbrist när krisen vänder och efterfrågan ökar.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 7

  • Region Östergötland rapporterar att hälso- och sjukvård fortfarande är hårt belastad. Start av vaccination av vårdpersonal kan innebära risk för personalbortfall på grund av förväntade biverkningar av vaccin. Förmågan att klara vaccineringen efter aktuell tillgång är fortsatt god. Det är fortsatt leveranserna av vaccin som styr vaccinationstakten.
  • Antal vårdade i slutenvård minskade något även den senaste veckan. Under vecka 7 har mellan 7–10 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 43–53 i övrig slutenvård.
  • Antalet vaccinerade i länet med dos 1 uppgick i vecka 7 till cirka 23 400 (+4 800), av dessa har cirka 13 000 personer även fått dos 2.
  • Antalet smittade personer inom särskilda boenden minskade under veckan. Antalet kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden minskade från nio till fem av 13.
  • Till och med den 12 februari har 81 (+25) personer varslats i Östergötland under 2021, och 21 (+2) företag har gått i konkurs vilket berör 23 (+1) anställda. Under vecka 6 var 20 637 personer inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 25 personer från vecka 5. Arbetslöshetsnivån är 8,9 procent, och bland unga 12,6 procent.
  • I Östergötland har 2 496 (+4) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 272 (+5) anställda i länet. I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel anställda permitterade, 5 998 (+0) respektive 2 582 (+0) anställda.
  • Drabbade företag är i behov av att få statliga stöd snabbare för att förbättra deras ekonomiska situation. Handläggningstiderna för statliga stöd upplevs för närvarande vara alldeles för lång.
  • Rekommendationen gällande munskydd efterlevs i låg utsträckning. Östgötatrafikens kontrollgrupp och kundvärdar rapporterar ungefär samma efterlevnadsgrad vecka 6 som veckan innan, det vill säga cirka 20–30 procent i bussar och spårvagnar och något högre grad på tågen (i snitt cirka 40 procent). Siffrorna bygger på observationer och varierar stort. På Östgötatrafikens kundcenter finns fortsatt möjlighet att hämta munskydd gratis, något som endast ett fåtal resenärer utnyttjar. Sedan rekommendationen infördes har totalt 1 600 munskydd delats ut på Östgötatrafikens kundcenter.
  • Återgången till skolundervisning för gymnasieeleverna har inneburit en ökning av antalet resenärer och motsvarar ungefär samma nivå som i november 2020 (innan distansundervisningen).

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt