Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Industriföretag i länet går starkt trots pandemin

Samverkan Östergötlands logotyp.

Många företag i länet har drabbats hårt av coronapandemin. Vissa branscher har däremot återhämtat sig och i vissa fall till och med växt under det senaste året. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Under det gångna året har många företag påverkats negativt av rekommendationer och restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen av covid-19. 212 företag inledde en konkurs i Östergötland under 2020. 18 267 anställda i länet har korttidspermitterats. Jämfört med föregående år är cirka 2 000 fler personer arbetslösa i länet, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. I riket ligger ökningen på 22 procent.

– Det är framför allt företag med besökande kunder som är mest utsatta. Till exempel inom handel, restaurang- och besöksbranschen. Ju längre tid vi måste leva med restriktioner, desto svårare blir tillvaron för dessa drabbade företagare, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Det finns dock företag, till exempel inom industrin, som har klarat sig bra under pandemin och i vissa fall till och med växt. Väderstad, som tillverkar lantbruksmaskiner, visar ett bra resultat för 2020. Orsaken är huvudsakligen att lantbruken har klarat sig bra under pandemin och investerar i nya maskiner. Toyota, som tillverkar truckar, har gått tillbaka till treskift och produktionen närmar sig en nivå med hur det var innan pandemin. Toyotas största kunder hittas inom livsmedelshantering, vilket är en bransch som gått bra under pandemin.

– Det visar vilken stor betydelse industriföretagen har för Östergötland. Inledningen av pandemin var dramatisk för många företag, men för en del har korttidspermitteringar varit en viktig möjlighet för att behålla kompetens och återhämta sig vilket speglar skillnader inom industrins olika delar, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

  • Hälso- och sjukvården inom Region Östergötland är fortsatt påverkad på grund av behov av vårdplatser, vaccinationsinsatsen, provtagning, kommunikation med mera. Region Östergötland anar ett förbättrat läge framåt för hälso- och sjukvården i stort, men arbetar med omfallsplanering för eventuell ny våg. Vaccinationsinsatsen kommer att vara resurskrävande.
  • Antal vårdade i slutenvård har minskat något den senaste veckan. Under den gångna veckan har mellan 9–12 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 48–58 i övrig slutenvård. Antalet vaccinerade i länet med dos 1 uppgår till cirka 18 600 (+2 100), av dessa har cirka 9 550 personer även fått dos 2.
  • Antalet smittade personer inom särskilda boenden har minskat senaste veckan. Antalet kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden har också minskat från nio till fem av länets 13 kommuner.
  • Östgötatrafiken bedömer att råd och rekommendationer avseende resor i kollektivtrafiken efterlevs i en hög utsträckning baserat på resandestatistik. Statistiken visar på ett minskat antal resor både i den särskilda och allmänna kollektivtrafiken jämfört med samma period förra året. Den delvisa återgången till skolundervisning för gymnasieeleverna har inte bidragit till någon större ökning av antalet resenärer.
  • Rekommendationen gällande munskydd efterlevs i låg utsträckning. Östgötatrafikens kontrollgrupp och kundvärdar rapporterar en efterlevnadsgrad på cirka 20–30 procent i bussar och spårvagnar och i genomsnitt 40 procent tågen. På Östgötatrafikens kundcenter finns fortsatt möjlighet att hämta munskydd gratis, något som endast ett fåtal resenärer utnyttjade under förra veckan.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt