Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen satsar på extra tillsyn inför sportlovet

Bild på bilkö på en snöig väg.

Ökad trafik kan innebära ökad risk för trängsel på exempelvis bensinstationer.

Under sportlovet finns det en ökad risk för att trängsel uppstår på fritidsanläggningar, bensinstationer och affärer längs vägarna. Länsstyrelsen Östergötland kommer därför att genomföra tillsyn för att hjälpa den typen av verksamheter att vidta rätt åtgärder för att trängsel inte ska uppstå.

Snart är det dags för sportlov. I år blir det lite annorlunda med anledning av pandemin. Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå och aktiviteter behöver genomföras under säkra former, i enlighet med aktuella restriktioner och covid-19-lagen.

– Under sportlovet är det fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar för att stoppa smittspridningen. Såväl verksamheter som individer har ansvar för att trängsel inte uppstår. Men om vi hjälps åt finns det stora möjligheter till att genomföra meningsfulla aktiviteter för barn och unga, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland utgår ifrån att det kommer bli ett högre tryck på idrotts- och fritidsanläggningar, uthyrningsverksamheter, lekland och andra aktivitetsbaserade anläggningar i samband med sportlovet. Länsstyrelsen utgår också ifrån att sportlovsveckorna kommer innebära ett större resande på de stora genomfartsvägarna i länet, vilket kan innebära att det uppstår trängsel på bensinstationer och affärer längs vägarna. Inför lovet kommer Länsstyrelsen därför att genomföra tillsyn av den typen av verksamheter i syfte att rätt åtgärder för minskad trängsel ska kunna vidtas.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet. I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, uppger RF-SISU att det under 2020 har varit en historisk nedgång i antalet rapporterade aktiviteter för barn- och ungdomsidrotten. Pandemin har även påverkat föreningarnas medlemsantal negativt, enligt rapporten till den regionala lägesbilden.

– Föreningslivet bidrar till folkhälsan och fysisk aktivitet är av stor betydelse för barn och ungas hälsa. Samtidigt ser vi populära fritidsaktiviteter som en riskkälla på grund av att besökstrycket bedöms som högt. Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att undvika situationer där det är risk för trängsel och planera för att kunna hålla avstånd till andra. Det ligger ett stort ansvar på individen i dessa sammanhang, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

  • Region Östergötland rapporterar att flödet av covidpatienter i vården påverkar hela sjukvårdssystemet. Tendenser till minskad smittspridning finns, dock ännu inte i sådan omfattning att slutsatser kan dras. Under den gångna veckan har mellan 12–14 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 62–79 i övrig slutenvård. Antalet vaccinerade i länet uppgår till cirka 16 500.
  • Antalet smittade personer inom särskilda boenden ligger på en jämn nivå. Antalet kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden har ökat från 6 till 9 av 13.
  • Region Östergötland genomför omfallsplanering av vaccinationsplan på grund av besked om mindre volym i leveranser än tidigare samt beslutet om att Astra Zenecas vaccin inte rekommenderas för personer över 65 år. Samtliga kommuner har påbörjat vaccinationer och arbetar löpande med planering för fortsatt vaccination.
  • RF-SISU ser en historisk nedgång år 2020 en i antalet rapporterade aktiviteter för barn- och ungdomsidrotten. Det kommer dagliga rapporter från föreningar som flaggar för att de ser en stor risk att tappa medlemmar och att man redan har tappat medlemmar. Totalt har föreningarna i Östergötland beviljats statligt stöd om 13 128 000 kronor för kvartal 1– I februari 2021 kommer resterande medel att fördelas för att kompensera för kvartal 4 2020.
  • Östgötatrafiken rapporterar att andelen resenärer i kollektivtrafiken som använder munskydd under rusningstrafik har ökat sedan föregående veckas rapportering. Användningen är något högre bland resenärer på tåg än på bussar och spårvagnar.
  • Till och med den 5 februari har 56 personer varslats i Östergötland och 13 företag har gått i konkurs vilket berör 16 anställda. Under vecka 5 var 20 662 personer inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 45 personer från vecka 4.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt