Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restriktioner ligger kvar

Basketlag i träningshall

Foto: Scandinav bildbyrå

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en hög nivå. Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för en tredje våg är betydande och att nuvarande restriktioner behöver ligga kvar.

Följande gäller till och med 28 februari:

  • Förbudet för serveringsställen att servera alkohol mellan klockan 20:00 - 11:00 gäller till den 28 februari.

Följande gäller till och med 7 mars:

  • Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 mars 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas och alltså hålls öppna.

Följande gäller till och med 1 april:

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning på distans ersattas den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Följande gäller till och med 31 maj:

  • Alla som kan jobba hemifrån ska göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete gäller till den 31 maj. Andra arbetsgivare uppmanas att möjliggöra distansarbete.

Följande gäller till och med den 30 september:

  • Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till sista september 2021. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt. 

Följande gäller tillsvidare:

  • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid, klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, gäller våren ut. Rekommendationen gäller den som är född år 2004 eller tidigare.
  • Max åtta får träffas i samband med allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar. Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.
  • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån.

För mer information:

Krisinformation: Coronapandemin: Detta gäller just nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen: Om covid-19-lagen och Länsstyrelsens tillsyn av lagen

Folkhälsomyndigheten: Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: Gradvis återgång till närundervisning på gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177: Provtagning och rekommendationer för dig som varit utomlandslänk till annan webbplats


Kontakt