Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen satsar på extra tillsyn under lönehelgen

Medarbetare på Länsstyrelsen under ett tillsynsbesök i ett köpcentrum.

Medarbetare på Länsstyrelsen under ett tillsynsbesök i ett köpcentrum.

Länsstyrelsen Östergötlands tillsyn av hur covid-19-lagen efterlevs i länet är inne på sin tredje vecka. Till helgen blir det extra fokus på externa handelscentrum.

– Lönehelg brukar betyda mer folk i rörelse och vi kommer finnas ute för att se hur tillämpningen av lagen efterföljs när många vill handla samtidigt, säger Kristoffer Hellberg som är enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen.

Det var den 10 januari som den tillfälliga covid-19-lagen infördes. Butiker, gym och andra verksamheter fick nya förhållningsregler, bland annat ska varje besökare ha tio kvadratmeter till sitt förfogande. Redan den 13 januari var Länsstyrelsen Östergötland igång med tillsyn av lagen.

– Verksamheterna har ett ansvar att vidta rätt åtgärder samtidigt har kunderna ett ansvar för att hålla avstånd till varandra och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under den kommande helgen får vi möjlighet att se om det uppstår nya mönster när många är ute samtidigt och om butikernas åtgärder är tillräckliga för att trängsel inte ska uppstå, säger Kristoffer Hellberg.

Länsstyrelsen Östergötland har besökt 115 verksamheter i 9 av länets 13 kommuner. Överlag har verksamheterna ifråga visat att de arbetar för att minska smittspridningen och sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög. De mindre korrigeringar som har behövt göras är inget som resulterat i förelägganden eller viten.

– Tillsyn är ett viktigt verktyg för att få fler verksamheter att göra rätt och syftet med vårt arbete är att bromsa smittspridningen. Vi jobbar aktivt med att ge råd och stöd för att fler ska veta vilka åtgärder som de ska vidta, säger Kristoffer Hellberg.

Initialt har Länsstyrelsen Östergötland prioriterat platser med hög genomströmning. Det omfattar handelsplatser, gym samt matbutiker. Under kommande vecka kommer tillsynsarbete ha ett större fokus på mindre verksamheter utanför stadskärnorna och verksamheter där personalen inte kan hålla ett rekommenderat avstånd till besökarna, till exempel frisörsalonger och körskolor.

– Urvalet av tillsynsobjekt sker varje vecka genom en bedömning av vilka områden som har störst risk för smittspridning och där tillsynen kan ge mest effekt. Under kommande vecka kommer vi också fortsätta med tillsyn av fritidsanläggningar och titta lite extra på padelhallar och dansskolor, säger Kristoffer Hellberg.

Kontakt