Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingestafett för att uppmärksamma Friluftslivets år – Luften är fri!

Landshövding Carl Fredrik Graf står i slottsträdgården

Landshövding Carl Fredrik Graf förknippar friluftsliv med frisk luft, rörelse och social samvaro.

Sveriges landshövdingar kommer inom arrangemanget landshövdingestafetten att genomföra friluftslivsaktiviteter under hela 2021 för att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Landshövdingestafetten är ett initiativ från landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, som bjudit in sina landshövdingekollegor på Sveriges länsstyrelser att under året genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län. Stafetten invigs under friluftslivets års invigningsvecka i januari (18-24/1-2021) och aktiviteterna genomförs sedan runt om i landet under olika delar av året.

- Friluftsliv är inte krångligt. Friluftslivets år 2021 ska visa de möjligheterna som finns. För mig kan friluftsliv till exempel vara vandring i skog och mark, kanske paddling i havsbandet eller i någon sjö, men det kan också vara att tillsammans med andra ta en fika på en fin utsiktsplats och njuta av naturen, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden, med möjlighet att utöva friluftsliv året om. Friluftsliv kan vara enkelt och tätortsnära och det finns en friluftsaktivitet för alla.

Mer om stafetten på vår webbplats Landshövdingestafetten

Följ stafetten i våra kanaler på sociala medier via #landshövdingestafetten

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv, samt att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket.

Webbplatsen Luften är fri Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag.

Mål för friluftslivet

Kontakt