Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen vill förbättra vattenmiljön i Skriketorpsravinen

Vatten som rinner i en skog uppströms

Foto: Mathias Ibbe

I Skriketorpsravinens Natura 2000-område i Norrköpings kommun finns värdefulla vattenmiljöer med få motsvarigheter i länet. Området är ett av Östergötlands viktigaste lek- och uppväxtområden för havsvandrande öring. Nu vill Länsstyrelsen stärka områdets naturvärden ytterligare och planerar därför att söka tillstånd i mark- och miljödomstolen för restaurering av vattenmiljön. De åtgärder som föreslås är nu ute på samråd.

Länsstyrelsen Östergötland planerar att genomföra vattenmiljöförbättrande åtgärder för att återskapa en mer naturlig vattenmiljö i Skriketorpsravinens Natura 2000-område i Norrköpings kommun. I vattendragsmiljöerna och omgivande lövskog finns höga naturvärden. Bland är området ett av länets viktigaste lek- och uppväxtområden för havsvandrande öring. Likt många andra vattendrag är vattenmiljöerna här fysiskt påverkad av människan. Länsstyrelsen vill nu restaurera vattenmiljöerna bland annat genom att öppna upp en rörlagd sträckna av ån och återställa rensade partier genom att återföra block och sten.

De planerade åtgärderna kräver tillstånd i mark- och miljödomstolen. Inför inlämning av tillståndsansökan samråder nu Länsstyrelsen för att få in synpunkter på förslagen. Synpunkter ska ha inkommit senast 22 februari 2021.

Samrådsunderlag vattendragsrestaurering i Skriketorpsravinens Natura område Norrköping kommun Pdf, 12.4 MB.

För mer information kontakta Mathias Ibbe.

Kontakt