Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Positiv start för tillsyn av covid-19-lagen

Medarbetare från Länsstyrelsen på tillsynsuppdrag i en galleria.

Länsstyrelsens främsta mål med tillsynen är att fler ska få möjlighet att göra sitt för att bidra till att minska smittspridningen.

Covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari och under förra veckan påbörjade Länsstyrelsen Östergötland arbetet med att göra tillsyn på länets verksamheter. Syftet är att minska smittspridningen och att berörda verksamheter ska vidta åtgärder för att förhindra trängsel.

– Vi har blivit mycket positivt bemötta och hittills är intrycket att verksamhetsutövarna har varit förberedda på det nya regelverket och vidtagit åtgärder för att trängsel inte ska uppstå, säger Kristoffer Hellberg som är enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar att besluten följs i Östergötland och har på kort tid bemannat en ny enhet som ska arbeta med det nya rättsområdet.

– Vi kommer i första hand att informera och ge stöd och råd. Målet är att fler ska få möjlighet att göra sitt för att bidra till att minska smittspridningen och vi ser att det finns ett stort intresse för information om vilka åtgärder som verksamhetsutövare förväntas att vidta, säger Kristoffer Hellberg.

Länsstyrelsen kommer att bedriva tillsyn där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Fokus kommer i första hand att vara på externa handelsområden i de större kommunerna, verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare och gym- och fritidsanläggningar.

– Vi kommer att prioritera externa handelsområden och mataffärer utanför de centrala delarna framför citykärnorna i de större städerna eftersom cityhandeln har minskat kraftigt. Tillsyn av allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och lokaler för privata uthyrare kommer att prioriteras upp efterhand, säger Kristoffer Hellberg.

Tillsynsbesöken har än så länge inte resulterat i några förelägganden eller viten. I samband med ett tillsynsbesök berättar Länsstyrelsen om syftet med tillsynen och ger en övergripande beskrivning av vad tillsynsobjektet ska kunna visa upp och redogöra för. Efter tillsynen skickas en bekräftelse på om objektet följer föreskrifterna alternativt en lista på åtgärder som behöver vidtas.

– Vi kontrollerar bland annat att handsprit finns tillgängligt, att butiksägare satt upp påminnelser om att hålla avstånd och information om hur många kunder som får vistas i butiken samtidigt, säger Kristoffer Hellberg.

Mer information

Länsstyrelsens information om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt