Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fiskeregler längs mellersta Östersjön ska uppdateras – du kan tycka till

Vatten, vass i bakgrunden och en gädda som simmar i vatten

Foto: Mathias Ibbe

En av målsättningarna med projektet ReFisk är att bidra till förändrade och regionalt anpassade fiskeregler längs ostkusten. Projektet leds av Länsstyrelsen Stockholm som tagit fram ett underlag tillsammans med berörda länsstyrelser. Havs- och vattenmyndigheten har nu skickat ut ett förslag om reviderade fiskeregler i Östersjön på remiss.

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med övriga län längs ostkusten medverkat i projektet Refisk. En av målsättningarna med projektet är att bidra till förändrade fiskeregler längs ostkusten.

Projektet Refisk som leds av Länsstyrelsen i Stockholm levererade i december 2019 ett förslag till Havs- och vattenmyndigheten på reviderade fiskeregler. Havs- och vattenmyndigheten har nu skickat ut sitt förslag om reviderade fiskeregler i Östersjön på remiss.

Länsstyrelsen avser att underremittera förslaget till regionala berörda sakägare men även allmänheten har möjlighet att yttra sig över förslaget.

Den som vill yttra sig ska lämna sitt svar via e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se med kopia till jorgen.dahlin@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 621-19580-2020 i rubrikraden. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen Östergötland senast 20 januari 2021.

Remiss och bilagor

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Bortse från uppgiften på sida 2 att remissvaret ska lämnas till HaV. Den som svarar på Länsstyrelsens underremiss ska svara till Länsstyrelsen Östergötland, se kontaktuppgifter här ovanför.)

Bilaga 1 - Ändringar i befintliga fredningsområde, remiss 4916-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 - Nya fredningsområden - remiss 4916-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 - Konsekvensutredning - remiss 4916-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 - Sändlista - remiss 4916-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt