Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allvarlig påverkan på sjukvården i länet

Hälso- och sjukvården i Östergötland är allvarligt påverkad av coronapandemin. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att hälso- och sjukvården samt omsorgen i länet nu bedöms som allvarligt påverkad av pandemin. Det innebär att läget har gått från ”måttlig påverkan” vecka 47, ”betydande påverkan” vecka 48-51 till ”allvarlig påverkan” som är den näst högsta nivån på skalan innan ”kritisk påverkan”.

– Vi hoppades att länet befann sig i en platåfas när det gäller antalet smittade patienter som kräver sjukhusvård, men tyvärr verkar antalet patienter återigen öka vilket är mycket bekymmersamt, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland

IVA-vården rapporteras vara närmast kritiskt påverkad eftersom antalet patienter som är i behov av intensivvård har ökat de senaste veckorna. Detta leder bland annat till att stora delar av personalen inom akutvårdsverksamheten inte kommer att kunna ta ut ledighet under storhelgerna.

– Många östgötar har under året bidragit genom att begränsa sin vardag och följa myndigheternas råd och rekommendationer. Nu gäller det att verkligen alla tar sitt ansvar för att rädda liv och minska trycket på hälso- och sjukvården. Risken att få covid-19 ökar ju fler vi träffar. Umgås bara i en mindre krets och träffa inte för många olika personer, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

 • Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger på en nivå som innebär allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården. Under den gångna veckan har antalet inneliggande patienter på IVA legat mellan 16 och 19 samt 80 till 100 i övrig slutenvård.
 • Sammantaget kan Länsstyrelsen notera att det fortsatt är frågor kring personalförsörjning som leder till problem i flera aktörers olika verksamheter. Det är svårt att få in vikarier när personal är hemma på grund av till exempel sjukdom och vab.
 • Regionen arbetar med att utöka den begränsade provtagningskapaciteten. Nya maskiner är inköpta och nu arbetas det för att de ska kunna börja användas.
 • Regionen har prioriterat grupp 1 och 2 i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för provtagning. Sedan tre veckor tillbaka har även samhällsviktig verksamhet prioriterats. Genomförandet har skett med stöd av Länsstyrelsen. Under den senaste tiden har även personer äldre än 50 år prioriterats.
 • Region Östergötland planerar att starta vaccineringen mot covid-19 den 4 januari nästa år, men är redo att börja tidigare om vaccinet kan levereras snabbare. Det genomförs också stora planeringsinsatser för att kunna genomföra planerade operationer under kommande veckor.
 • Antalet smittade personer inom kommunala särskilda boendeformer har under den senaste veckan ökat något samtidigt som ytterligare två kommuner rapporterat smitta på boende. Bekräftade fall uppges finnas i 9 av länets 13 kommuner.
 • Det finns en fortsatt efterfrågan på och leverans av visir, munskydd och handskar. Tillgången till skyddsutrustning är god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
 • Påverkan på näringslivet är inte tudelad utan tredelad. Det finns företag som har haft en bättre tillväxt än tidigare år, en del företag har inte märkbart påverkats av krisen men det finns också företag som är mycket hårt drabbade. Detta gör att den aktuella statistiken rörande konkurser och arbetslöshet inte visar det direkt allvarliga läget för de företag som just nu är hårt drabbade.
 • Det är fortsatt besöksnäringen, restauranger och företag inom handel som är hårdast drabbat. Här finns det även en ackumulerande hyresskuld som riskerar att få en stor påverkan när inbetalning av innestående hyror ska betalas in till fastighetsägare, enligt tidigare under året avtalade anstånd.
 • Antal inkomna samtal har ökat kraftigt till regionens företagsjour jämfört med tidigare under hösten. I samtalen finns frågor om statliga stöd och att uppsägningar och varsel ligger nära och snart är det enda alternativet.
 • Länsstyrelsen bedömer att rekommendationerna efterlevs i medel utsträckning. Majoriteterna av länets aktörer rapporterar en hög efterlevnad. Det finns dock variationer i länets olika delar och det har även skett en skiftning från föregående vecka med en generell försämring.
 • Sedan föregående vecka har det skett en uppenbar positiv förändring gällande trängsel i kollektivtrafiken. Att resandet har minskat bidrar dels till minskad trängsel men också att en ökad sjukfrånvaro hos personal hanteras utan att det får en påverkan på den allmänna eller särskilda kollektivtrafiken i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt