Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya och skärpta restriktioner i hela landet

Bild på ett tomt kontorslandskap

Foto: Jens Lindström, Scandinav bildbyrå

Den kommande långhelgen riskerar att leda till stor smittspridning av covid-19. Fredagen den 18 december meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att det införs ytterligare nationella restriktioner.

Läget inom sjukvården är ansträngt. Därför vidtas nu ytterligare åtgärder för att Sverige snabbare ska komma ur det allvarliga läget. Folkhälsomyndigheten riktar en uppmaning till handeln om att fysiska butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det krävs åtgärder för att motverka trängsel i lokalerna. 

Omedelbart från 18 december gäller:

  • Kommuner och regioner rekommenderas att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari. Läs mer på din kommuns webbplats.
  • Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.
  • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Från 23 december gäller:

  • Från och med den 23 december bör bland annat butiker, köpcentra och träningsanläggningar bestämma ett maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta för att minska riskerna för trängsel. Antalet personer i lokalerna bör anpassas efter lokalens storlek, möblering och ventilationsmöjligheter. Branschorganisationerna har riktlinjer som stöd för arbetet med minskad smittspridning.

Från 24 december gäller:

  • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.
  • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.

Från 7 januari gäller:

  • Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.

Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Mer information

Förtydligande gällande rekommendationer för minskad smittspridning i handelnlänk till annan webbplats

Förtydligande gällande träningsrestriktionernalänk till annan webbplats

Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställenlänk till annan webbplats

Regeringen: Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om de nya skärpa restriktionernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Max åtta deltagare vid allmän sammankomst - även för sittande publik länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt