Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

114 miljoner till miljöprojekt i Östergötland

Klimatklivet

Tolv nya miljöprojekt får ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom satsningen Klimatklivet. I den senaste omgången beviljas totalt 114 miljoner kronor till länet.

Klimatklivet är ett stöd till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Sedan starten år 2015 har totalt 188 ansökningar i Östergötland beviljats stöd.

Klimatklivet har sedan år 2015 beviljat totalt 6,47 miljarder kronor i lokala och regionala investeringar. Länsstyrelsen skriver yttranden på ansökningar från länet och Naturvårdsverket tar sedan beslut om stöd. Det ges i första hand till åtgärder med störst varaktig minskning av utsläpp per investeringskrona. Hänsyn tas också till möjligheten att bidra till spridning av teknik och effekt på andra miljökvalitetsmål.

I den senaste omgången av Klimatklivet beviljas stöd för exempelvis utbyte av oljepannor till flis- eller pelletspannor, samt åtgärder för en ökad plaståtervinning. Den sistnämnda åtgärden handlar om Svensk Plaståtervinning i Motala AB som totalt beviljas 105 miljoner kronor till två olika projekt.

En annan företagare som har fått stöd i denna ansökningsomgång är Prästorp Gård AB i Fornåsa som beviljats 252 000 kronor för att ersätta diesel med elpumpar vid bevattning. När åtgärden är genomförd kommer den att minska utsläppen av koldioxid med 33 ton per år.

– Att ersätta diesel med elpumpar vid olika sorters bevattning inom lantbruk har stor potential då många lantbrukare kan använda effektiva elpumpar i stället för pumpar som drivs med diesel. Detta kan bli en viktig del i arbetet med att minska utsläppen av växthusgas inom lantbruket, säger Oskar Klingvall, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Östergötland.

Ansökningsperioder

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021:

Ansökningsperiod 1: 18-29 januari

Ansökningsperiod 2: 13-27 april

Ansökningsperiod 3: 24 augusti – 9 september

Ansökningsperiod 4: 8-18 november.

Mer information

Mer om Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Klimatklivet 2020

Namn

Åtgärdskategori

Beviljat belopp

Svensk Plaståtervinning i Motala AB

Agglomerering för ökad plaståtervinning

67 005 000 kronor

Svensk Plaståtervinning i Motala AB

Utökad sortering för ökad plaståtervinning

38 070 000 kronor

Anders Birgersson, Linköpings kommun

Foderhall med elblandare

2 580 000 kronor

Anton Gustafsson Lantbruk AB, Motala kommun

Flispanna för att ersätta eldningsolja.

536 250 kronor

Engholm, Lars Bo Sture, Vadstena kommun

Konvertering av spannmålstork

549 250 kronor

Folö AB, Motala kommun

Flispanna att ersätta dieselvärmare

600 600 kronor

Anders Birgersson, Linköpings kommun

Elpump för bevattning

270 000 kronor

Nolo Lantbruks AB, Vadstena kommun

Två pelletspannor för att ersätta olja

1 365 000 kronor

Lantbruk i Bjälbo Norrgård AB, Mjölby kommun

Flispanna för att ersätta olja och el

617 500 kronor

Brunneby Musteri AB, Motala kommun

Energikonvertering

1 907 100 kronor

Bosgårds Lantbruks AB, Linköpings kommun

Flispanna för att ersätta torkolja

780 000 kronor

Prästtorp Gård AB, Motala kommun

Bevattningsanläggning för att kunna vattna med elpump

252 000 kronor

Kontakt