Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nio nya skyddade naturområden i Östergötland

Undervattensbild på ålgräs.

Ett av länets nya skyddade områden ligger under ytan. Foto: Jonas Edlund

Här kommer en tidig julklapp till alla naturintresserade östgötar! Under året har nio nya skyddade naturområden bildats i sju olika kommuner. Det innebär att det nu finns 290 naturreservat i länet.

Under coronapandemin har rekordmånga östgötar besökt länets natur. Nu kan Länsstyrelsen glädjande nog meddela att det finns ännu fler skyddade områden att besöka i Östergötland. Under 2020 har sex nya naturreservat bildats, vilket innebär att det nu finns 290 naturreservat i länet. Därtill har tre nya biotopskyddsområden bildats. De nya skyddade områdena återfinns i sju olika kommuner runtom i länet.

– Gemensamt för alla områdena som nu skyddats är att de innehåller många värdefulla miljöer och mer sällsynta arter som har svårt att klara sig i dagens landskap. Arbetet är ett viktigt steg för att uppnå miljömålet levande skogar och Sveriges åtagande inom Agenda 2030 där mål 15 gäller ekosystem och biologisk mångfald, säger Marina Verbova, chef på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Ett av de nya områdena ligger under ytan. Strax utanför ön Sandgärdets sydöstra strand i den östgötska skärgården breder ett stort bestånd av den skyddsvärda växten ålgräs ut sig. Växten är viktig för livet i havet och kommer nu att skyddas som ett marint biotopskyddsområde.

– Det är länets första marina biotopskyddsområde, vilket känns särskilt spännande, säger Marina Verbova.

I och med de nya naturreservaten finns det nu 290 naturreservat i Östergötland som bland annat omfattar 2,2 procent av den produktiva skogsmarken.

– Nu fortsätter arbetet med att bilda fler naturreservat i Östergötland i syfte att bevara värdefulla natur- och kulturvärden till nytta för både människor, djur och växter. God samverkan med både stora och små aktörer som äger skyddsvärda naturområden är en viktig del av arbetet, säger Marina Verbova.

Östergötlands nya skyddade områden

  • På gränsen till Småland i Ydre kommun har det stora våtmarksområdet Trangölamyren blivit naturreservat. Från reservatsparkeringen nås myren enkelt och besökaren kan njuta av tystnaden och vildmarkskänslan som råder här.
  • Utanför ön Sandgärdets sydöstra strand finns ett stort bestånd av den vackra och alltmer sällsynta växten ålgräs, Zostera marina. Ålgräsängen breder ut sig över den sandiga botten från drygt en till nästan sju meters djup. Växten är mycket viktig för livet i havet genom att den binder och även syresätter botten med sitt kraftiga rotsystem. Den förhindrar även erosion och uppgrumling och är en viktig lekplats och uppväxtområde för flera fiskarter och ryggradslösa djur. Sandgärdets ålgräsäng är länets första marina biotopskyddsområde. Även kalkkärren Lera och Freberga i Linköping respektive Vadstena har under året blivit biotopskyddsområden.
  • Vanligtvis skyddas framför allt barrskogsområden som naturreservat eftersom de är mest berörda av skogsbruk. Under året har ett antal sådana reservat bildats, till exempel Åksjöskogen i Norrköping och Norra Finnleden i Söderköping.
  • Bland övriga naturreservat som bildats under 2020 finns örtrika granskogar i Vreta i Mjölby kommun, ädellövskog på Lundaudden i Vadstena kommun samt ekhagar, skogbeten och naturskogslik barrskog i Dämpekulla i Ydre kommun.
  • En annan nyhet är Fisklösemossens naturreservat i Finspångs kommun har utökats. För den som vandrar på Östgötaleden sydost om sjön Avern i Finspångs kommun är mossen värt en avstickare för att uppleva tystnaden eller fågellivet med orrspel eller tranor på våren. Östgötaleden passerar direkt öster om mossen.

Mer information om samtliga naturreservat i Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt