Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Demokratistugan på turné i Östergötland

Exteriörbild på Demokratistugan.

Demokratistugan kommer att placeras i Finspång och Linköping under 16–23 juni 2021.

I sommar kommer det mobila kunskapscentret Demokratistugan till Linköping och Finspång i samband med en landsomfattande turné. Detta för att uppmuntra till engagemang och öka kunskapen om demokratin.

Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en Demokratistuga som kommer att turnera runt i landet under 2021. Demokratistugan ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke.

Demokratistugan ska vara ett mobilt kunskapscenter om demokratin och stugans innehåll kommer delvis att utformas och planeras lokalt. Tanken är att stugan ska ge en anledning att mötas på temat demokrati och kunna gästas av boende och besökare i länet, skolklasser och andra intresserade.

Länsstyrelsen Östergötland har valt att samarbeta med Linköpings och Finspångs kommuner och stugan kommer att placeras i dessa två kommuner under 16–23 juni 2021. Östergötland är ett stort län och demokrati görs och stärks i mångt och mycket lokalt. Länsstyrelsen har därför velat ha en geografisk spridning på var stugan placeras i länet samt velat ge möjlighet till kommuner av olika storlek att vara värd för stugan. Östergötland är även ett av få län där stugan kommer att stå i flera kommuner under turnéveckan.

– Både Linköping och Finspång har intressanta idéer för hur vi kan arbeta med Demokratistugan och har planer på att involvera unga samt nå ut till de som inte deltar i demokratiska processer. Detta ligger i linje med de prioriteringar som Länsstyrelsen gjort när vi skrev under deklarationen för en stark demokrati. Vi har höga förhoppningar på bra samarbete och att detta blir ett lyckat sätt att stärka demokratin i Östergötland, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Förutom kommuner hoppas Länsstyrelsen kunna koppla andra aktörer i det här arbetet så som civilsamhällesaktörer. Samverkan är redan påbörjad med Östergötlands Museum samt Linköpings universitet.

Mer information om Demokratistuganlänk till annan webbplats

Kontakt