Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på lodjur i Östergötland

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Östergötlands län. Totalt får högst fem lodjur skjutas under 2021 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt på högst fem lodjur under 2021 har fattats för att reglera stammen och för att närma sig förvaltningsmålet som är sju årliga föryngringar. Enligt inventeringsresultatet från 2019/2020 har länet nio lodjursföryngringar, vilket motsvarar ungefär 49 lodjur i Östergötlands län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Östergötlands län. När populationen är över förvaltningsmålet kan det finnas utrymme för licensjakt.

Länsstyrelsernas ambition är att genomföra licensjakten i en liten skala och som ett första steg i övergången mellan en etableringsfas och en förvaltningsfas. Lodjursjakten startar den 1 mars 2021 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker inom de två delar av länet där stammen är som tätast. I det norra området får högst två lodjur fällas och i det södra högst tre. Det norra området omfattar delar av kommunerna Motala, Finspång, Linköping och Norrköping. Det södra området ligger i delar av Kinda, Ydre, Boxholm, Mjölby och Linköping.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Östergötlands län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Läs hela Länsstyrelsens beslut här Länk till annan webbplats.

Begreppslista och FAQ för licensjakt efter lodjur Pdf, 250.5 kB.

Lodjur i Östergötland

Antalet konstaterade familjegrupper i Östergötlands län har ökat de senaste åren. Inventeringsresultatet från 2019/2020 visar, trots en vinter som nästan helt saknade spårsnö, att det finns nio familjegrupper i länet. Familjegrupper kan grovt omräknas till antal individer och det senaste inventeringsresultatet motsvarar en population på cirka 49 lodjur. Fyra av familjegrupperna delas med angränsande län. Familjegrupperna har länge varit koncentrerade till norra och södra delen av länet. Enstaka lodjur och familjegrupper förekommer på flera andra håll i länet. I Sverige finns det, enligt den senaste nationella populationsberäkningen, cirka 1 120 lodjur.

Kontakt