Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många äldre östgötar är nedstämda inför jul

Efter nästan ett år av isolering är det många äldre personer i Östergötland som är nedstämda och oroliga. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner och andra aktörer i länet.

En av aktörerna som sedan en tid tillbaka lämnar rapporter är Pensionärernas riksorganisation, PRO. I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att organisationens medlemmar upplever en tuff tid efter att ha isolerat sig under större delen av året.

”Det finns en påtaglig ökad oro och rapporterad nedstämdhet bland medlemmarna, särskilt med anledning av ökad isolering och ensamhet under julen blandat med rädsla för smitta. Medlemmarna har varit återhållsamma sedan mars och hjälps åt för att aktivera varandra, blandat med isolering och rädsla för smitta. Vissa vill inte aktivera sig och går inte utanför dörren”, rapporterar PRO.

– Julen är för många fylld av glädje och värme. I år är det dock många som får avstå från att träffa familj, släkt och vänner och fler än någonsin som känner sig ensamma. Det är därför just nu extra viktigt att vi visar omsorg om varandra. Glöm inte bort vänner, släktingar och andra i din närhet. Det finns många sätt att hålla kontakten – skicka ett kort, lägg en lapp till grannen, ring en vän eller försök träffas utomhus om det går att hålla avstånd, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

Region Östergötland rapporterar att antalet inlagda patienter på sjukhus nått en slags platåfas, vilket innebär att smittspridningen inte längre tycks eskalera. Sjukvården är dock fortsatt hårt belastad. Även antal smittade inom de kommunala verksamheterna ser ut att ha stabiliserats något och ökar inte för närvarande.

En ökning av beställningar av skyddsutrustning görs till det länsgemensamma lagret. Efterfrågan och leveranser på visir, munskydd och handskar har fortsatt ökat. Tillgången till skyddsutrustning är för närvarande god.

Regionen har öppnat upp för provtagning av personer över 50 år som har haft symtom på covid-19 i minst 48 timmar.

Det finns en påtaglig ökad oro och rapporterad nedstämdhet bland PRO medlemmar, särskilt med anledning av ökad isolering och ensamhet under julen blandat med rädsla för smitta.

Beroende på hur smittspridningen i länet utvecklas kan det få förändrad påverkan på samhällsviktig verksamhet. Norrköpings kommun lyfter exempelvis att utvecklingen framöver är osäker eftersom situationen belastat samhällsviktig verksamhet under lång tid, samtidigt som det finns en risk för att läget försämras snabbt. Viss påverkan kan bli extra allvarlig eller långvarig på grund av den kommande vintern som medför ökad inomhusvistelse och därmed risk för säsongsinfluensa och andra parallella händelser.

Länsstyrelsen bedömer att de senaste restriktionerna kommer att slå hårt mot framför allt handel och restaurang. Många företag har en stor del av årets omsättning under december. Det finns en stor risk för en ökad mängd konkurser inom bland annat handel, restaurang, kroppsvård och besöksnäring. De flesta industrier går fortsatt bra, men det finns ett visst problem med större sjukfrånvaro. Många företag upplever just nu att det är krångligt att veta vilka bidrag och stöd man kan söka och hur man gör för att söka dem.

Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens motivation till att följa rådande rekommendationer ökar och uppfattas vara något bättre nu gentemot tidigare veckors rapporteringar. En kommun rapporterar dock att rea i butiker tycks ha inneburit att medvetenheten kring pandemin tillfälligt upphört och bedömer att det definitivt finns en oro inför julhandeln och kommande mellandagsrea.

Statistiken från Östgötatrafikens passagerarräkningssystem och biljettsystem visar inte på någon förändring jämfört med föregående vecka med undantag för fredagen den 27 november (black friday) då antalet passagerare ökade markant, framför allt kopplat till shoppingområdena Tornby i Linköping och Ingelsta i Norrköping.

Linköpings stadsmission ser att den ekonomiska utsattheten ökar och att inflödet av deltagare i matutdelningar ökar. Samtliga verksamheter har öppet, men det är ett ansträngt läge.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt