Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

750 miljoner till Östergötlands jordbrukare

Bild på traktor på ett fält.

Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav bildbyrå

Den 4 december kommer drygt 750 miljoner kronor att ha betalats ut till Östergötlands jordbrukare för 2020 års jordbrukarstöd. Pengar som är viktiga för att vi skall ha en fungerande livsmedelsproduktion i länet och i Sverige.

Jordbrukarstöd är i många fall en förutsättning för att vi ska kunna ha ett aktivt jordbruk i länet. Jordbruket är grunden för vår livsmedelsproduktion, men bidrar även med många andra värden såsom bevarande av natur- och kulturvärden, skapande av jobb och en levande landsbygd. Under året som har gått har vi sett hur viktigt det är att vi som samhälle har en beredskap och där är en fungerande livsmedelsförsörjning nödvändig. Därför är det i år extra viktigt att kunna betala ut jordbrukarstöden till länets lantbrukare.

– Under den pågående pandemin har vi sett hur viktigt det är att vi som land har en god beredskap och där spelar våra jordbrukare en mycket viktig roll. Det är tack vara ett fungerande jordbruk som vi har mat på våra tallrikar, säger Kristoffer Hellberg, chef för enheten för jordbrukarstöd på Länsstyrelsen Östergötland.

Tidigare under hösten har delutbetalningar av miljöersättningar gjorts och totalt kommer upp mot 750 miljoner kronor att betalas ut till länets jordbrukare för stödåret 2020.

Större delen av det belopp som betalas ut den 4 december utgörs av gårdsstödet. Det infördes 2005 och finansieras av EU. Jordbrukare kan få stödet för både åker- och betesmark i enlighet med EU:s jordbrukspolitik. Utbetalningarna fördelas på länets 3 240 stödsökande jordbrukare. I de flesta fall är jordbrukarstöden en viktig del av jordbrukens ekonomi, oavsett om det gäller ett mindre jordbruk som drivs vid sidan om annan verksamhet eller om det gäller de stora jordbruksföretagen i länet.

– De gröna näringarna har också sina utmaningar under den pågående pandemin, vissa verksamhetsgrenar mer än andra. Därför är det i år extra viktigt att vi kan betala ut jordbrukarstöden i tid, säger Kristoffer Hellberg.

Kontakt