Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturen extra viktig under pandemin

Bild på skylt för vandringsled. I bakgrunden människor som sitter och fikar i ett naturreservat.

I Östergötland finns det cirka 300 naturreservat. Idhult i Kinda kommun är ett av dem.

Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort bland aktörer som möter besökare i naturen bekräftar nu att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren.

Naturvårdsverket har frågat länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare om hur de upplevde sommaren 2020. En majoritet av de som svarat anger att de upplevde en stor eller mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare är också tydlig.

– Naturen ger oss möjlighet till återhämtning och bättre hälsa. I pandemins spår ser vi att naturen blir extra viktig och att fler upptäcker vår natur och väljer att vistas där, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

De flesta aktörer som har svarat på enkäten anser att det höga besökstrycket har varit övervägande positivt, men många har också sett att det inneburit ökade påfrestningar när fler besökare är ute samtidigt. Parkeringsproblem, nedskräpning och trängsel är de problem som har ökat mest under sommaren enligt enkätsvaren.

– Vi har sett samma mönster i Östergötland under pandemin. I våras var det så pass trångt i länets mer kända naturreservat att vi fick uppmuntra östgötarna att söka sig till besöksmål som inte är lika kända. Som tur är finns det närmare 300 naturreservat i länet och därmed en stor mängd naturpärlor att upptäcka som inte har samma besökstryck, säger Lisa Johansson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Östergötland.

Statistiken på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats vittnar även om ett stort intresse för att besöka naturen under våren och sommaren. Sidan Besöksmål, som har information om länets alla naturreservat, har under 2020 haft närmare 30 000 besök jämfört med cirka 14 000 året innan. Flest besök har sidan haft mellan april och juli.

Därtill har närmare 8 000 personer besökt sidan där det går att beställa eller ladda ner den så kallade krysslistan för alla naturreservat i Östergötland. Krysslistan har varit så populär att den är slut i lager trots att Länsstyrelsen under året har beställt flera nytryck. Till våren kommer det att finnas nya exemplar att beställa då 2021 års version släpps. 2020 års krysslista går fortfarande att ladda ner från Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

– Under hösten har det varit fortsatt många besök i länets naturreservat. Till nästa år har vi tagit höjd för ett fortsatt högt intresse genom att öka antalet tillsynsbesök och extra satsningar på att underhålla leder och friluftslivsanordningar, säger Lisa Johansson.

Så genomfördes undersökningen

Undersökningen riktades till länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare. Den genomfördes under två veckor hösten 2020 och besvarades av 227 personer. Svaren speglar den svarandes eller en organisations upplevelse i en viss fråga. Undersökningen ger inga siffror om antal besökare i naturen, någon sådan samlad statistik finns inte idag. Svaren har använts som ett underlag till samtal och dialog med olika aktörer för att få en bild av upplevelser kring årets sommarsäsong.

Så hittar du ut i naturen

På Länsstyrelsens webbplats finns det information om alla Sveriges naturreservat. Du kan söka efter kommun eller län och även filtrera efter olika typer av anordningar. Till exempel naturreservat i Norrköping med vandringsled och vindskydd.

Länk till besöksmål på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Länk till krysslistan för Östergötlands naturreservatlänk till annan webbplats

Kontakt