Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökat digitalt utanförskap påverkar betaltjänster

Person som genomför ett köp med hjälp av sin mobiltelefon.

Foto: Jens Lindström/Scandinav bildbyrå

Under 2020 har samhället tagit stora kliv när det gäller digitala betaltjänster. Utvecklingen är positiv för många människor, men för de som befinner sig i ett digitalt utanförskap har glappet blivit ännu större.

I årets version av rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster konstaterar länsstyrelserna att övergången till digitala tjänster genomsyrar samhället i stort och kräver digital kunskap. Detta gäller inte minst betaltjänster som har digitaliserats i stor utsträckning, något som för många människor förenklar och förbättrar den digitala utvecklingen vardagen.

Liksom tidigare år bedömer en majoritet av länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Detta beror framför allt på att digitala tjänster används i stor utsträckning. Men tillgången till betaltjänster varierar med användaren och svårigheter finns i högre utsträckning bland äldre, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar.

– Med det stora kliv framåt digitaliseringen tagit under året har det blivit ett ännu större glapp mellan de som befinner sig i ett digitalt utanförskap och övriga, säger Christoffer Ahlgren, processledare för grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen bedömer att en majoritet av alla som anser sig ha problem med de grundläggande betaltjänsterna befinner sig i någon form av digitalt utanförskap. Även om en majoritet av individerna inte har några problem med de grundläggande betaltjänsterna är det ändå många som känner ett utanförskap och vanmakt inför den snabba digitaliseringen av samhället.

– Den strategi för arbetet med grundläggande betaltjänster som Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram har fokus på digital och kunskapsmässig tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Arbetet med att minska det digitala utanförskapet är avgörande för att öka tillgängligheten inom de utsatta grupperna, säger Christoffer Ahlgren.

Mer information

Läs hela rapporten här Länk till annan webbplats.

Kontakt