Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Covid-19 påverkar samhället allt mer

Effekterna av coronapandemin är mer omfattande under hösten och samhället påverkas i större utsträckning jämfört med i våras. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste samlade regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från länets kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att pandemin i växande grad påverkar länet. Samtliga kommuner i Östergötland anger en påverkan på samhällssektorn i form av en ansträngd bemanningssituation. Sedan tidigare lägesbildsrapporteringar är det även känt att hälso- och sjukvård samt företag inom handel, restaurang, kultur, besöksnäring och event i olika grad har påverkats sedan smittan började sprida sig i länet. Flera kommuner och aktörer i länet är oroliga för att ytterligare påverkan kan uppstå på samhällsviktig verksamhet om smittspridningen fortsätter att öka.

– Det är ett skarpare läge nu. I den aktuella lägesbilden tycker vi oss kunna se en större samhällspåverkan och att effekterna bedöms kunna bli mer omfattande än under våren. Pandemin går djupare och bredare, till exempel genom att mer har ställts in under hösten, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

I lägesbilden lyfter även flera aktörer risken för att psykisk ohälsa kan komma att öka i och med ökad isolering.

– Pandemin påverkar oss alla och situationen gör att många människor känner sig oroliga, ensamma eller rädda. Det är viktigt att vi visar omsorg om varandra och vågar sätta ord på våra känslor. Vi ska undvika fysisk kontakt med andra personer än de som bor med, men vi kan fortfarande hålla kontakten med andra och försöka träffas utomhus om det går att hålla avstånd. Det finns många sätt att hålla kontakten, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

  • Regionen rapporterar om att antalet patienter med covid-19 fortsätter öka, om än inte så snabbt.
  • Region Östergötland har öppnat upp för provtagning av personer 65 år eller äldre som har haft symtom på covid-19 i minst 48 timmar. Länsstyrelsen har upprättat en funktion för att bistå regionen och aktörer i Östergötlands län med identifiering av samhällsviktig verksamhet som är i behov provtagning.
  • Det finns enstaka oroväckande signaler från fastighetsbranschen om att den organiserade brottsligheten tar tillfälle att utnyttja den nuvarande situationen. Det finns en risk att företag som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation erbjuds lånepropåer från kriminella gäng.
  • Det efterfrågas fler statliga stöd, bland annat ett nytt hyresstöd som riktar sig direkt till näringsidkare utan inblandning av fastighetsägare och hyresvärdar.
  • Svenska kyrkan rapporterar minskade intäkter genom medlemsavgifter som en följd av att människors inkomstnivåer minskar. Det har lett till organisationsförändringar med uppsägning av anställda. Intäkter minskar även på regionala stiftsgårdar på grund av avbokningar, vilket lett till permitteringar och uppsägning av anställda.
  • Svenska kyrkan märker även att den ekonomiska utsattheten hos människor har ökat. Allt fler söker upp kyrkan för ekonomiska bidrag eller stöd till mat. I samarbete med Stadsmissionen delas stora mängder mat ut till utsatta människor varje vecka.
  • Linköpings universitet har fått signaler om att studenterna undviker fester i privat regi. Studentföreningar genomför i stället digitala event. Alla studentlivsrelaterade aktiviteter har ställts in eller blivit digitala. Det rör både föreningsverksamhet på campus och festverksamhet i kårhus. LiU har också ställt in konferenser, resor och fysiska möten som inte gått att överföra till digital form.
  • Universitetet har vidtagit ytterligare åtgärder för utglesning i de byggnader där studenter samlats i för stor omfattning. Närvaron av medarbetare på campus är fortsatt mycket låg. LiU bedömer att medarbetare i stor utsträckning följer restriktioner i alla avseenden. När det gäller studenter är upplevelsen att restriktioner efterlevs i förhållandevis stor utsträckning inom ramen för verksamheten.
  • LiU kan observera en viss ökning av stressrelaterade problem både gällande studenter och inom medarbetargrupper.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Pdf, 469.5 kB.

Kontakt