Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor oro inom handeln och restaurangbranschen

Coronapandemin slår brett och ojämnt mot näringslivet i länet. Inför julhandeln finns det en stor oro inom handeln och restaurangbranschen. Det visar Länsstyrelsen Östergötlands senaste samlade regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från länets kommuner och andra offentliga aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det bland annat att det råder en stor oro bland många företag i Östergötland. Den nuvarande situationen bedöms som allvarligare än i våras eftersom många företag redan är försvagade efter vårens situation påverkat kraftigt. Detta gäller i synnerhet branscher med besökande kunder, till exempel inom detaljhandel och restaurangbranschen.

Antalet konkurser i länet ligger emellertid förhållandevis lågt för tillfället. Risken finns dock att det ökar när framflyttade kostnader såsom hyror börjar att krävas in. Restauranger är överrepresenterade bland företag som går i konkurs just nu.

Länsstyrelsens bedömning är att effekterna av de senast beslutade restriktionerna ännu inte slagit igenom fullt ut, det vill säga åttapersonersnormen och förbudet mot att sälja alkohol efter klockan 22 som nyligen trädde i kraft.

– Pandemin påverkar oss alla. Vårt gemensamma arbete för minskad smittspridning är avgörande för hur vi ska lyckas med att bevara liv och hälsa, samtidigt som det är en förutsättning för att företagen ska överleva. Jag är medveten om att många företag inom bland annat handel, restaurang, hotell, kultur och event har det mycket tufft just nu. Många gör också ett gott jobb för att ta hand om sina kunder på ett säkert sätt. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen och bromsa smittspridningen de kommande veckorna, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av den samlade regionala lägesbilden:

  • Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 har fortsatt ökat under de senaste veckorna. Belastning på hälso- och sjukvården har ökat med inskrivna patienter i slutenvården.
  • Regionen rapporterar om att smittspridning sker i kluster men också mer allmänt i samhället. Regionens tillgång på skyddsutrustning är god både nu och de närmaste veckorna.
  • Under vecka 47 har provtagningskapaciteten varit fortsatt begränsad bland annat till följd av en tidigare driftstörning. Fortsatt sker provtagning endast för prioriterade grupper.
  • Antalet smittade personer inom kommunala särskilda boendeformer har under den senaste veckan ökat. Bekräftade fall uppges finnas i 8 av länets 13 kommuner.
  • Flera kommuner rapporterar om en ansträngd bemanningssituation. Det gäller sjukfrånvaro och vård av barn bland befintlig personal och brist på vikarier.
  • Allmänhetens motivation till att följa rådande rekommendationer ökar och uppfattas vara något bättre nu gentemot tidigare veckors rapporteringar.
  • Statistik visar att antalet besökare i Linköpings centrum och vid resecentrum minskat.
  • Under vecka 46 fanns endast några få rapporter om att förare i kollektivtrafiken har behövt lämna resenärer vid hållplatser med hänvisning till senare avgångar på grund av att fordonet är fullsatt. Främst har rapporterna som avser Linköpings stadstrafik minskat.
  • I den särskilda kollektivtrafiken har bokningarna av färdtjänstresor minskat betydligt, vilket sannolikt beror på de lokala allmänna råden i Östergötland. Nivån ligger nu på cirka 30 procent färre resor än normalt under vardagar och 50 procent färre resor under helgerna.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt