Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Max åtta deltagare – även för sittande publik

Bild på biosalong.

Foto: Peter Westrup/Scandinav bildbyrå

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att förbudet även ska gälla sittande publik. Enda undantaget är begravningar.

I fredags beslutade regeringen om en förordningsändring som innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta för att motverka smittspridningen av covid-19.

Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Regeringen har dock valt att behålla undantaget som möjliggör en sittande publik på upp till 300 deltagare om deltagarna har en anvisad sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare.

Samtliga 21 länsstyrelser i Sverige anser att det blir tydligare om reglerna är samma i hela landet och har därför kommit överens om att fatta lokala beslut i frågan. Detta innebär att gränsen på åtta personer även kommer att gälla sittande publik med anvisad sittplats.

– Det är en kraftig inskränkning och jag har förståelse för att det är jobbigt att begränsa sin vardag. Men det är skarpt läge nu. Vi behöver bromsa smittan och rädda liv. Alla måste göra sitt för att vi inte ska behöva ha kvar restriktionerna längre än nödvändigt. Det finns inte några giltiga undanflykter till att inte följa myndigheternas råd, riktlinjer och rekommendationer, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

I både regeringens och länsstyrelsernas beslut är sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall undantagna. Där sätts i stället gränsen till 20 deltagare. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Förbudet mot att anordna sammankomster med fler än åtta deltagare gäller från den 24 november 2020 och tills vidare. Länsstyrelsen Östergötland kommer kontinuerligt att ompröva föreskriften i dialog med länets smittskyddsläkare.

Mer information

Läs hela Länsstyrelsens föreskrift härPDF

KonsekvensutredningPDF

Remiss konsekvensutredningPDF

Regeringen: Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Polisen: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Lokala allmänna råd förlängs i Östergötland

Samlingssida om covid-19länk till annan webbplats

Frågor och svar - FAQ

I Östergötland gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”. Regeringen har dock gjort undantag från huvudregeln för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Från och med den 24 november 2020.

Förbudet mot att anordna sammankomster med fler än åtta deltagare gäller tills vidare. Länsstyrelsen Östergötland kommer kontinuerligt att ompröva föreskriften i dialog med länets smittskyddsläkare.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Dock sedan den 10 januari gäller:
Du som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Vilka lokaler gäller det?

Exempel på lokaler som kan omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.

Vad innebär yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig verksamhet är verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Även kommunal och statlig verksamhet kan räknas som yrkesmässig verksamhet. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel när någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Informationsblad till verksamhetsutövare

Informationsblad till verksamhetsutövare inom uthyrning och upplåtelse av lokalerlänk till annan webbplats

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Polisen: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Kontakt

Presskontakt för journalister

Per Åhlin, pressansvarig, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 14
per.ahlin@lansstyrelsen.se

Kontakt