Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktak på åtta personer införs i Östergötland

Foto: Scandinav bildbyrå

Inom kort kommer ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare att införas i Sverige. I Östergötland kommer förbudet även att gälla sittande publik med anvisade platser. Enda undantaget är begravningar.

Måndagen den 16 november föreslog regeringen en förordningsändring som innebär att huvudregeln är att det ska bli förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta med anledning av att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten.

I regeringens förslag, som i veckan har varit ute på remiss, har dock undantaget som möjliggör sittande publik på upp till 300 personer behållits. Undantaget i förordningen infördes den 1 november och gäller om deltagarna har en anvisad sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare. I Östergötland har dock publiktaket under hela november varit 50 personer efter ett beslut av Länsstyrelsen Östergötland som fattades i samband med att lokala allmänna råd infördes i länet.

– I länsstyrelsernas gemensamma remissvar till regeringen är vi överens om att möjligheten till att genomföra arrangemang för en publik på upp till 300 personer bör tas bort. Vi anser att det blir tydligare om reglerna är samma för hela landet. Om regeringen inte tar bort undantaget kommer alla länsstyrelser att fatta lokala beslut och inriktningen är att vi håller oss till en gräns på åtta personer, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Regeringen väntas fatta beslut i frågan de kommande dagarna och förordningsändringen träda i kraft den 24 november. Om regeringen går på länsstyrelsernas linje och fattar beslut för hela landet kommer inte några lokala beslut i frågan att fattas. Om undantaget på 300 personer behålls kommer alltså samtliga 21 länsstyrelser att fatta lokala beslut i början av nästa vecka. Enda undantaget kommer att vara begravningar där gränsen sätts till 20 personer.

– I den svåra situationen vi befinner oss i anser länsstyrelserna att det är rimligt med den här typen av kraftiga inskränkningar. Vi kan se i den senaste samlade regionala lägesbilden att de lokala allmänna råden faktiskt gjort skillnad då flera aktörer rapporterar en ökad efterlevnad av gällande råd och rekommendationer. Läget är fortsatt allvarligt och det finns inte några giltiga undanflykter till att inte följa dessa, säger Carl Fredrik Graf.

Med allmän sammankomst avses:

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Kontakt