Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ojämställdhet dödar män

Idag den 19 november är det internationella mansdagen. Dagen aktualiserar mäns livssituation, hälsa och välmående. Östergötlands jämställdhetsråd arbetar för att jämställdhet ska vara en integrerad del i våra beslutsprocesser, i vårt HR-arbete och i våra verksamheter. Även på individnivå kan du verka för jämställdhet. Ett jämställt samhälle är långt ifrån en kvinnofråga. Det är direkt livsavgörande, för män.

Idag den 19 november är det internationella mansdagen. Dagen aktualiserar mäns livssituation, hälsa och välmående, men det gör även den rådande pandemin. Covid-19 ger oftare män en svårare sjukdom och fler män dör, samtidigt visar undersökningar att män i lägre utsträckning följt myndigheternas rekommendationer och ändrat sitt beteende. Det finns även internationella och nationella rapporter om ökat våld i hemmet i pandemins spår. Denna enorma samhällsutmaning förändrar alltså inte vikten av att arbeta för jämställdhet, tvärtom kan pandemin än tydligare synliggöra baksidorna med ett ojämställt samhälle.

Män har ca 3,7 miljoner mer i livslön än kvinnor, två av tre kommunstyrelseordförande är män och 21 procent av Sveriges börsbolag har bara män i ledningsgruppen. Män är överrepresenterade i samhällets övre skikt, men även i de undre. De flesta hemlösa är män och över 70 procent av de som dör till följd av alkohol och narkotika är män. Olyckor är den vanligaste dödsorsaken för män under 65 år och 873 män tog sitt eget liv förra året (69 procent av alla självmord). 80 procent av alla trafikbrott och av de döda i trafiken är män. Gällande dödligt våld är förövaren i nio fall av tio en man, samtidigt är män offer åtta gånger av tio.

De enskilda orsakerna till detta mönster och dessa människoöden är många, men på strukturell nivå är orsaken ojämställdhet.

Missbruk av alkohol och narkotika liksom att köra bil fort eller vårdslöst har ett samband med ett riskbeteende som fler män än kvinnor uppvisar. Att män oftare utövar våld vill vissa tillskriva biologi, men faktum är att de flesta män inte begår våldshandlingar. Att fler män begår självmord hänger samman med att män i mindre utsträckning söker hjälp för psykisk ohälsa; en snäv mansnorm har inte plats för att vara svag och må dåligt. Mansnormen är skadlig för samhället, men även för den enskilda mannen.

Vi i Östergötlands jämställdhetsråd arbetar för att jämställdhet ska vara en integrerad del i våra beslutsprocesser, i vårt HR-arbete och i våra verksamheter. Vi har ännu inte nått ända fram, men arbete pågår. Vi håller också på att ta fram en utbildning om jämställdhet för chefer och ledare och hoppas att fler vill arbeta för ett jämställt Östergötland.

Även på individnivå kan du verka för jämställdhet. Män har ett ansvar att frigöra sig från destruktiva maskulinitetsnormer och verka för förändring. Som medmänniska kan du tydligt markera mot sexistisk jargong men även mot mer harmlös stereotypisering av ”en riktig man”. Som förälder kan du hjälpa ditt barn att hitta sin roll bortom könsnormer genom att möta pojkars behov att visa känslor och hjälpa dem att uttrycka sig, något vi ofta förbehåller flickor (och som även kan ge pojkar ett bättre skolresultat!).

Ett jämställt samhälle är långt ifrån en kvinnofråga. Det är direkt livsavgörande. För män.

/ Jämställdhetsrådet i Östergötland:

Carl Fredrik Graf, Länsstyrelsen Östergötland
Kristin Lönnqvist, RF-SISU Östergötland
Magnus Oskarsson, Novahuset
Gunilla Solveigsdotter, Bildningsförbundet Östergötland
Per-Inge Planefors, Svenska kyrkan
Niclas Kolmodin, Saab
Anna Axelsson, Envima
Marina Geijer, Linköpings Universitet
Hans Hansson, Försvarsmaktens Helikopterflottilj
Richard Widén, Region Östergötland
Agneta Niklasson, Region Östergötland
Sofia Nygren, Länsförsäkringar Östgöta
Annicki Oscarsson, Ödeshög kommun
Conny Forsberg, Kinda kommun
Kicki Liljeblad, Norrköping kommun

Kontakt