Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala allmänna råd i Östergötland förlängs

Bild på en bomullstops som stoppas ned i ett provrör

Foto: Scandinav bildbyrå

Folkhälsomyndigheten har idag, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Östergötland, beslutat att förlänga de lokala allmänna råden i Östergötland till den 13 december. Samma sak gäller i Stockholms län och Västra Götalands län.

Efter dialog med smittskyddsläkarna i de tre regionerna bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av skärpta lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de lokala allmänna råden som gällt sedan den 29 oktober.

– Det är ett väntat och nödvändigt beslut med tanke på den rådande situationen. Pandemin ser ännu inte ut att avmattas, i vare sig Östergötland, övriga Sverige, Europa eller resten av världen. Fortsätter utvecklingen åt fel håll kommer det förutom ett stort mänskligt lidande att innebära en fortsatt stor belastning på samhället, säger regiondirektör Krister Björkegren.

– Belastningen på hälso- och sjukvården ökar och vi vet att nya restriktioner och skärpta allmänna råd slår hårt mot redan utsatta företag. Alla måste ta ansvar och följa restriktionerna. Tänk till en extra gång och håll avstånd. Det betyder mycket för att begränsa smittspridningen och för att avlasta hälso- och sjukvården. Faran är inte över och det finns inte längre några giltiga undanflykter för någon av oss, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

De lokala allmänna råden

Alla som vistas i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län uppmanas att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Läs mer på 1177. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar - Allmänna skärpta råd och rekommendationer

Skärpta råd i Östergötland gäller tills 13 december, men kan förlängas. Råden gäller för dig som bor i eller besöker Östergötland.

Ta ditt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden:

 • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
 • Undvik att umgås med andra personer är de du bor med. Det gäller inomhus och utomhus. Bor du ensam, begränsa umgänget till dina närstående. Nödvändig närkontakt, som vårdbesök, omfattas inte av råden. Dock ska den som har symtom på covid-19 undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att ordna eller delta i fester, middagar, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 

  Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras för barn eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom. 

  Med matcher och tävlingar menas även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.
 • Du som driver verksamhet eller företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. På restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
 • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Se beslutet om förlängda lokala allmänna råd i Östergötland, Västra Götaland och Stockholm hos Folkhälsomyndigheten här. Länk till annan webbplats.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Östergötland, har utfärdat skärpta allmänna råd för personer som vistas i Östergötlands län.

Från och med den 19 november till den 13 december. Det kan eventuellt komma att förlängas.

Syftet med de allmänna skärpta råden är att bromsa och minska smittspridningen i regionen.

Vi behöver hjälpas åt att undvika trängseln ombord. Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel och kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla. Bara de som verkligen måste åka med kollektivtrafiken ska göra det.

Visa hänsyn till varandra och håll avstånd både på hållplatser, vid av- och påstigning och ombord. Står du på hållplatsen och bussen som kommer redan har många ombord, vänta in nästa avgång. Respektera skyltning om att bussen är fullsatt.

 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Undvik att resa under högtrafiken som inträffar mellan 06.00–08.00 och 15.00–17.00
 • Cykla eller promenera istället om det är möjligt

Läs mer hos Östgötatrafiken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du som bor i eller besöker Östergötland ska undvika butiker och idrottsanläggningar. Umgås endast med personer som du bor med och undvik att ordna eller delta i fester och sociala tillställningar. 

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Kontakt