Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad efterlevnad efter skärpta allmänna råd

Flera aktörer i Östergötland rapporterar en ökad efterlevnad av myndigheternas råd och rekommendationer efter att de skärpta allmänna råden infördes i länet den 29 oktober. Det visar Länsstyrelsen Östergötlands senaste samlade regionala lägesbild.

Under hela coronapandemin har Länsstyrelsen Östergötland varje vecka sammanställt en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. Sammanställningen bygger på rapporter från länets kommuner och andra offentliga aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det givetvis att antalet personer som diagnostiserats med covid-19 har fortsatt ökat under senaste veckorna och att belastningen på hälso- och sjukvården har ökat med fler inskrivna patienter i slutenvården. Region Östergötland rapporterar om att smittspridning sker i kluster men också mer allmänt i samhället.

– Det är skarpt läge nu. Vi behöver bromsa smittan och rädda liv. Alla måste göra sitt för att vi inte ska behöva ha kvar restriktionerna. Vi har inget slutdatum för pandemin, men tillsammans kan vi påverka utvecklingen och bromsa smittspridningen de kommande veckorna, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Flera kommuner rapporterar även en hög arbetsbelastning och hög personalfrånvaro inom främst skola, barnomsorg, vård, och omsorg.

I lägesbilden framgår det att näringslivet återigen står inför nya utmaningar med anledning av de skärpta allmänna råden. En undersökning från Linköpings kommun visar att de mindre företagen, med färre än tio anställda, är extra utsatta och har minst marginaler. Mest utsatta är branscherna är besöksnäringen, delar av handeln, restauranger och transportsektorn. Många aktörer lyfter ett behov av särskilt riktade stöd till näringslivet.

Desto mer positivt är att flera aktörer upplever att det finns en ökad efterlevnad sedan de lokala allmänna råden infördes den 29 oktober. Flera aktörer uttrycker även att de lokala allmänna råden och publiktaket bör förlängas.

– Alla måste ta ansvar och följa restriktionerna. Tänk till en extra gång och håll avstånd. Det betyder mycket för att begränsa smittspridningen och för att avlasta hälso- och sjukvården. Faran är inte över och det finns inte längre några giltiga undanflykter för någon av oss, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av den samlade regionala lägesbilden:

  • Antalet smittade inom kommunala verksamheter har ökat. Kommunerna känner en oro inför framtiden i och med att smittan ökar. En ökning av beställningar av skyddsutrustning görs till det länsgemensamma lagret och stor efterfrågan finns på handskar. Efterfrågan på visir har ökat.
  • Näringslivet har efter den inledande akuta fasen delvis återhämtat sig under sensommaren och hösten, men står nu återigen inför stora utmaningar. Konsekvenserna av pandemin slår brett och ojämnt, oavsett bransch och storlek på företag. Under november månad har 24 personer varslats i Östergötland. Totalt har 3 689 personer varslats sedan den 1 mars.
  • Flera aktörer ser ett behov av nationella stödåtgärder till näringslivet. Specifikt efterfrågas ersättning till näringsidkare som drabbats negativt av rekommendationer och lokala allmänna råd.
  • Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens motivation till att följa rådande rekommendationer ökar och uppfattas vara nå got bättre nu gentemot den senaste rapporteringen.
  • Trängselproblematiken i kollektivtrafiken varierar från vecka till vecka och över dygnets timmar. Jämfört med rapportering från vecka 43 har Östgötatrafiken under vecka 45 fått in färre rapporter om trängsel ombord på fordon. Under vecka 44 var det höstlov och vecka när därmed inte representativ för jämförelse.
  • RF SISU rapporterar att de flesta föreningar gör sitt yttersta i att anpassa sin verksamhet och ta ansvar för att följa restriktioner. Föreningarnas styrelser tar stort ansvar, men förbundet ser att det finns enskilda individer som reagerar med ifrågasättande. Förbundet har fått ta många diskussioner om varför kommersiella gym kan ha öppet för gruppträning med vuxna när en exempelvis löpargrupper inte kan träna utomhus.
  • Linköpings universitet upplever att studenter följer de lokala allmänna råden i förhållandevis stor utsträckning. I vissa situationer kan det dock vara svårt att hålla avstånd. Studenter umgås vid studier, ofta i samma begränsade grupper. I realiteten kan detta vara jämförbart med studentens ”familj”, då många studenter är inflyttade till region en och därför inte till vardags träffar sina nära anhöriga.
  • Det har inte observerats att det förekommit fester i egen regi när studentföreningarna ställt in sina aktiviteter. Det kan dock inte uteslutas att det förekommer.
  • Sedan den ökade smittspridningen har universitetet företrädelsevis återgått till distansundervisning. Den tidigare övergången under våren har varit till stor nytta under denna period av lokala allmänna råd.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt