Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekämpning mot granbarkborre i 36 naturreservat

Bild på den åttatandade granbarkborren.

Foto: Jens Johannesson

Fällor, barkning och avverkning. Under 2020 har Länsstyrelsen Östergötland genomfört åtgärder mot granbarkborren i 36 av länets naturreservat.

Sedan tre år tillbaka har den lilla skalbaggen granbarkborre varit ett problem för skogar i stora delar av Sverige, så även i Östergötland. Sommaren 2018 var extremt lång, torr och varm vilket innebar att granbarkborren kunde svärma fler gånger än normalt. Vanligtvis angrips enbart nedsatta och skadade granar, men när det finns många granbarkborrar på samma plats kan de även angripa friska granar, vilket nu har hänt under tre somrar i följd.

– Att bekämpa granbarkborren är svårt, men vi gör så gott vi kan för att dämpa skadeverkningarna. I områden som vi bedömt som särskilt prioriterade har vi valt att söka dispens för att få göra åtgärder som inte är tillåtet enligt naturreservatets föreskrifter, säger Ulrica Swärd, chef på enheten för naturskötsel på Länsstyrelsen Östergötland.

Under 2020 beviljades Länsstyrelsen Östergötland dispens för åtta naturreservat. Ansökningarna skickades till Länsstyrelsen Kalmar för beslut. Totalt gjorde Länsstyrelsen åtgärder mot granbarkborre i 36 östgötska naturreservat till en kostnad av drygt 900 000 kronor. Kostnader för inventeringarna är inte medräknade i den summan.

Vilka regler som gäller i respektive naturreservat är anpassade utifrån vilka naturvärden som finns i just det området. Därför är det olika typ av regler, skötsel och åtgärder från reservat till reservat. Vilka åtgärder Länsstyrelsen gör beror på naturreservatets och omgivningens förutsättningar, naturvärden och angreppets storlek. Åtgärderna ska ge så stor effekt som möjligt men med rimliga insatser.

– Vårt mål är att försöka rädda ovärderliga naturvärden i sällsynta granskogar, men det är en kamp mot klockan att lyckas utföra åtgärderna under det korta tidsfönster på 7–8 veckor då åtgärderna ger effekt. Nu fortsätter vi planeringsarbetet för att vara redo inför säsongen 2021, säger Sara Strandberg, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Östergötland.

Genomförda åtgärder 2020

Sammanställning över de åtgärder som Länsstyrelsen Östergötland gjorde 2020 för att bekämpa åttatandad granbarkborre i Östergötlands naturreservat:

  • Fällor med feromon i 26 områden
  • Barka nyangripna träd i 15 områden
  • Avverkning och uttransport i 3 områden

Mer information

  • Det är gran som gäller, andra trädslag är ointressanta för granbarkborren.
  • Ett vanligt missförstånd är att granbarkborren lever i död ved. Sanningen är att granbarkborren bara är intresserad av färskt trä, antingen nyfallna granar eller levande stående granar. Granbarkborren är ute efter den färska innerbarken som finns bakom den grövre yttre barken.
  • Att plocka bort död ved från skogarna kan förvärra situationen eftersom den döda veden är viktig för granbarkborrens naturliga fiender.
  • Att hugga bort angripna granar under vintern har liten effekt eftersom merparten av granbarkborrarna övervintrar i marken. Istället är risken stor att det är granbarkborrens naturliga fiender man tar bort, eftersom dessa till stor del finns kvar under barken.
  • Granbarkborren dras till doften av kåda och skadad gran, därför kan avverkningar locka till sig granbarkborrar.
  • Efter en huggning kommer de granar som står kvar i kanten att få mer sol och vind på sig. Denna exponering kan göra granarna mer stressade och mer mottagliga för angrepp.

Mer information om granbarkborren och utförligare förklaring till vad åtgärderna innebär

Kontakt