Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östgötska föräldrar ska erbjudas bättre stöd

Bild på två föräldrar med en barnvagn.

Genom stöd i föräldraskapet finns stora möjligheter att främja barns hälsa och utveckling. Den 12 november arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en konferens för föräldraskapsstödjande aktörer. Syftet är att stärka förutsättningarna för att föräldrar i länet ska erbjudas stöd i föräldraskapet under barnets hela uppväxt.

Vad gör föräldrar som har goda relationer till sina barn? Det är en av frågorna som diskuteras när Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd bjuder in till en konferens med anledning av den nationella strategin – En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Region Östergötland och samtliga kommuner i länet arbetar med att stödja föräldrar, men få arbetar strategiskt och samordnat med föräldraskapsstödet i sin organisation. Det hoppas Länsstyrelsen kunna ändra på genom denna konferens.

– På nationell nivå finns Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd som är den nationella kunskapsmyndigheten med ansvar för bland annat föräldraskapsstöd. Länsstyrelserna har i respektive län i uppdrag att stödja kommuner, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer. Det vi önskar åstadkomma med denna konferens är en tydligare organisering av föräldraskapsstödet på regional och lokal nivå för att gynna föräldrar och barn, säger Maria Johansson Gray, samordnare för folkhälsa vid Länsstyrelsen Östergötland.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. I det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga är föräldraskapsstöd viktigt för att bidra till trygga och välinformerade föräldrar med en positiv relation till sitt barn. Ett stöd som erbjuds alla föräldrar kan användas inom en rad verksamhetsområden för att förebygga olika former av problemutfall så som brott, våld, skolproblem, psykisk ohälsa, utanförskap, alkohol- och narkotikamissbruk med mera.

Samhällets aktörer har en viktig roll att stötta föräldrar i deras föräldraskap, vilket tydliggörs i bland annat Barnkonventionen som sedan januari 2020 är lag i Sverige.

– Men för att åstadkomma bästa förutsättningarna för föräldraskapsstödsarbetet – det vill säga ett strukturerat, uthålligt och långsiktigt arbete – behöver insatser, aktiviteter och verksamheter organiseras med en tydlig kedja av ansvariga aktörer på nationell, regional och lokal nivå. På konferensen hoppas jag att aktörerna i Östergötland får inspiration till att satsa på föräldraskapsstöd. Det är en bra början för att nå nationella målet om att alla föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt, säger Maria Johansson Gray.

Vill du delta på konferensen eller intervjua arrangörerna?

Den digitala konferensen arrangeras den 12 november 2020, klockan 08.45-15.30. Kontakta oss via e-post och meddela vilket medieföretag du representerar så skickar vi en sändningslänk. Konferensen sänds från Konsert och kongress i Linköping. Det finns möjlighet att göra intervjuer på plats eller via telefon i samband med konferensen.

E-post för kontakt: maria.johansson.gray@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens uppdrag

Sedan 2014 har länsstyrelserna ett uppdrag att stödja kommuner, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar. Barnperspektivet, att främja jämlikhet och jämställdhet och ett jämställt föräldraskap är centrala utgångspunkter. Även funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld ska beaktas. I uppdraget ska också länsstyrelserna stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Mer information om den nationella strategin Länk till annan webbplats.

Kontakt