Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler fynd av ny invasiv snigel i länet

Bild på den nya invasiga snigeln.

Foto: Linnéa Carlzon

För två veckor sedan uppmanades allmänheten att rapportera in fynd av en invasiv snigel som nyligen hittades i länet för första gången. Tack vare ett stort gensvar har Länsstyrelsen Östergötland nu fått en tydligare bild över hur spridningsläget ser ut.

I oktober noterades det första fyndet av svarthuvad snigel för första gången i Östergötlands län. Arten är invasiv, vilket innebär att den kan föröka och sprida sig snabbt. Den 24–25 oktober åkte Länsstyrelsen tillsammans med specialtränade hundar och deras förare till Krokek i Norrköpings kommun, där det första fyndet gjordes, för att kartlägga utbredningen av den ovälkomna snigelarten.

– Intresset och engagemanget blev stort. Vi har tack vare allmänhetens inrapporteringar nu fått en tydligare bild över hur spridningsområdet ser ut i Östergötland. Snigeln har förutom Krokek även observerats i trakterna kring Åby, Ågelsjön och Norrköping, säger Linnéa Carlzon, handläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Under helgen den 7–8 november kommer de specialtränade hundarna återigen att söka efter den svarthuvade snigeln i dess spridningsområde. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att fortsätta rapportera in fynd av arten genom att skicka in en bild via ett formulär på webbplatsen invasivaarter.nu.

– Det vi har lärt oss är att de vuxna sniglarna kommer att dö ut under hösten men att äggen övervintrar till nästa säsong. Just nu lägger sniglarna ägg så varje individ som hittas och avlivas gör att problemet blir mindre nästa år, säger Linnéa Carlzon.

Enklaste sättet att avliva den svarthuvade snigeln är att klippa den eller att samla sniglar i en gryta och hälla kokande vatten över dem.

Rapportera fynd av svarthuvad snigel

Om du hittar en svarthuvad snigel i naturen eller i din trädgård är det till stor hjälp om du rapporterar det till artportalen och myndigheterna via invasivaarter.nu. Bifoga bild av snigeln du hittat. Snigeln känns igen på sitt svarta huvud och i övrigt gråaktiga kropp. Den blir upp till 60 mm lång. Den kan skiljas från andra liknande snigelarter genom att den alltid har andningshålet baktill i mantelns högersida. Liknande arter som trädgårdssnigel (Arion distinctus), parksnigel (Arion fasciatus) och gråsidig skogssnigel (Arion circumscriptus), har alltid andningshålet framtill i mantelns högersida. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Ny invasiv snigel hittad i länet

Rapportera in fynd av snigeln Länk till annan webbplats.

Invasiva arter

Invasiva arter är främmande växter eller djur som påverkar vår biologiska mångfald på ett negativt sätt. De kan rubba viktiga funktioner i ekosystemet vilket också orsakar stora samhällskostnader. Länsstyrelsen ansvarar för arbetet med invasiva arter i länet. Tidigare har den spanska skogssnigeln, också kallad mördarsnigel, spridit sig kraftigt i länet.

Kontakt