Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta allmänna råd i Östergötland

bild från pressträff 29 oktober

Regiondirektör Krister Björkegren, landshövding Carl Fredrik Graf, smittskyddsläkare Britt Åkerlind, Linköpings kommundirektör Paul Håkansson och Norrköpings biträdande kommundirektör Anna Thörn vid pressträffen.

Nu skärps de allmänna råden i länet för att minska smittspridningen av covid-19. Det meddelade Region Östergötland vid en pressträff som i dag hölls tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

Eftersom smittspridningen har ökat kraftigt har Folkhälsomyndigheten i samråd med Smittskydd i Region Östergötland, Västra Götaland och Stockholm beslutat om skärpta lokala allmänna råd (utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet) i de tre länen från och med i dag. Med anledning av beslutet höll Region Östergötland också en pressträff tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

– Smittspridningen är nu av sådan omfattning att vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten bedömer att det nu är nödvändigt att tillämpa de här regionala allmänna råden. Det är viktigt att vi är enade och samverkar i Östergötland när vi måste ta tuffa beslut och vi gör det här av omsorg om våra invånare, inledde regiondirektör Krister Björkegren pressträffen.

Spridd smitta
– Vi har under den senaste tiden sett en stadig långsam uppgång i antalet positiva personer som testar sig respektive av det antal patienter som läggs in i slutenvård. De senaste dagarna har det gått lite hastigare uppåt. Våra bilder av den pågående pandemin är väldigt lika i de tre regionerna som nu inför samma skärpta råd, sa smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Hon redogjorde för att smittan är spridd över hela länet och finns inom till exempel vård och omsorg, universitet, offentliga förvaltningar och idrottsföreningar. För att minska de lokala utbrotten uppmanas nu alla i Östergötland att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, avstå från fritidsaktiviteter som konserter, föreställningar och idrottstävlingar liksom att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med (se detaljerade skärpta råd i faktaruta).

Gäller från i dag
– Det är naturligtvis alltid tråkigt att begränsa människors möjligheter att röra sig som man är van vid, men jag tror att det är den typen av uppoffring vi behöver göra nu för att sen på längre sikt kunna leva ett bättre liv där smittan inte sprider sig lika snabbt, sa landshövding Carl Fredrik Graf.

Han berättade också att länsstyrelsen i dag har beslutat att publiktaket på 50 personer vid allmänna sammankomster kommer att stå fast i Östergötland.
Beslutet om skärpta allmänna råd gäller från och med i dag, den 29 oktober, till och med den 19 november – men kan förlängas.

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Pdf, 237 kB. 

Läs mer på 1177 om de lokala allmänna råden. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar - Allmänna skärpta råd och rekommendationer

Skärpta råd i Östergötland gäller tills 19 november, men kan förlängas. Råden gäller för dig som bor i eller besöker Östergötland.

Ta ditt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden:

  • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
  • Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Risken för att bli smittad ökar när du träffar andra utöver de som du bor med. Nödvändig närkontakt, exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden.
  • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Mindre cuper och tävlingar för barn kan genomföras i vissa fall.
  • Du som driver verksamhet eller företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. På restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
  • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Se beslutet om skärpta allmänna råd i Östergötland, Västra Götaland och Stockholm hos Folkhälsomyndigheten här. Länk till annan webbplats.

Läs mer på 1177 om de lokala allmänna råden. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Östergötland, har utfärdat skärpta allmänna råd för personer som vistas i Östergötlands län.

Från och med den 29 oktober till den 19 november. Det kan eventuellt komma att förlängas.

Syftet med de allmänna skärpta råden är att bromsa och minska smittspridningen i regionen.

Vi behöver hjälpas åt att undvika trängseln ombord. Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel och kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla. Bara de som verkligen måste åka med kollektivtrafiken ska göra det.

Visa hänsyn till varandra och håll avstånd både på hållplatser, vid av- och påstigning och ombord. Står du på hållplatsen och bussen som kommer redan har många ombord, vänta in nästa avgång. Respektera skyltning om att bussen är fullsatt.

  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Undvik att resa under högtrafiken som inträffar mellan 06.00–08.00 och 15.00–17.00
  • Cykla eller promenera istället om det är möjligt

Östgötatrafiken har statistik som visar vilka avgångar som har flest resenärer. Länk till annan webbplats.

 

Du som bor i eller besöker Östergötland ska undvika butiker och idrottsanläggningar. Umgås endast med personer som du bor med och undvik att ordna eller delta i fester och sociala tillställningar. 

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Frågor och svar - Beslut om publiktak på 50 personer

Ja, det gäller hela Östergötlands län.

Från 1 november fram till 22 november men det kan förlängas.

Det är en preventiv åtgärd som beslutats om i dialog med Region Östergötland och deras smittskyddsläkare på grund av den ökade smittspridningen i länet. Vi anser att det är mer ansvarstagande att behålla gränsen på 50 personer och se hur läget utvecklas i länet än att först höja till 300 personer och sedan riskera att behöva sänka igen.

Ja.

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen Östergötland har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har.

Kontakt