Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beslutar om ett fortsatt publiktak på 50 personer i Östergötland

bild på tomma läktarsäten

Foto: Scandinav bildbyrå

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat om att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Östergötland. Detta sker samtidigt som Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland beslutat om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

Länsstyrelsen Östergötland har fattat beslut om att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer i Östergötland för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är en preventiv åtgärd som beslutats om i dialog med Region Östergötland och deras smittskyddsläkare.

– Vi anser att det är mer ansvarstagande att behålla gränsen på 50 personer och se hur läget utvecklas i länet än att först höja till 300 personer och sedan riskera att behöva sänka igen. Att hålla fast vid publiktaket är preventiv åtgärd och preventiva åtgärder ska sättas in tidigt för att få effekt, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Region Östergötlands statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i länet. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Östergötland beslutat om skärpta lokala allmänna råd för att stoppa smittspridningen, ett beslut som tidigare fattats för Skåne och Uppsala län. På torsdagen fattades samma beslut för Stockholms län och Västra Götalands län. Folkhälsomyndighetens beslut innebär bland annat att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

– Jag som landshövding i Östergötland har förståelse för att östgötarna tycker att det är tufft, jobbigt och tråkigt att begränsa sin vardag. Samtidigt vill jag betona att anledningen till de här preventiva åtgärderna är vi ser ett ökat antal smittade och inlagda på sjukhus. Nu vill vi att alla är med och tar ansvar för att i så snabbt som möjligt bryta den negativa trend som vi sett i länet de senaste veckorna, säger Carl Fredrik Graf.

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Pdf, 237 kB. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län föreskriver om förbud mot vissa allmänna sammakomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19 Pdf, 36.6 kB.

Remiss konsekvensutredning offentliga tillställningar och allmänna sammankomster Pdf, 147.9 kB.

Konsekvensutredning Pdf, 184.5 kB.

Rättsutredning om mandat enligt förbudsförordningen Pdf, 259 kB.

Frågor och svar - Beslut om publiktak på 50 personer

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen t.ex. inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer.

Det nationella undantaget som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller alltså inte i Östergötlands län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Ja, det gäller hela Östergötlands län.

Från 1 november fram till 22 november men det kan förlängas.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är en preventiv åtgärd som beslutats om i dialog med Region Östergötland och deras smittskyddsläkare på grund av den ökade smittspridningen i länet. Vi anser att det är mer ansvarstagande att behålla gränsen på 50 personer och se hur läget utvecklas i länet än att först höja till 300 personer och sedan riskera att behöva sänka igen.

Ja. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen t.ex. inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer.

För servering på restauranger och caféer finns särskilda regler för att minska smittspridningen.

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen Östergötland har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har.

Frågor och svar - Allmänna skärpta råd och rekommendationer

Skärpta råd i Östergötland gäller tills 19 november, men kan förlängas. Råden gäller för dig som bor i eller besöker Östergötland.

Ta ditt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden:

 • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
 • Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Risken för att bli smittad ökar när du träffar andra utöver de som du bor med. Nödvändig närkontakt, exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Mindre cuper och tävlingar för barn kan genomföras i vissa fall.
 • Du som driver verksamhet eller företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. På restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
 • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Se beslutet om skärpta allmänna råd i Östergötland, Västra Götaland och Stockholm hos Folkhälsomyndigheten här. Länk till annan webbplats.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Östergötland, har utfärdat skärpta allmänna råd för personer som vistas i Östergötlands län.

Från och med den 29 oktober till den 19 november. Det kan eventuellt komma att förlängas.

Syftet med de allmänna skärpta råden är att bromsa och minska smittspridningen i regionen.

Vi behöver hjälpas åt att undvika trängseln ombord. Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel och kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla. Bara de som verkligen måste åka med kollektivtrafiken ska göra det.

Visa hänsyn till varandra och håll avstånd både på hållplatser, vid av- och påstigning och ombord. Står du på hållplatsen och bussen som kommer redan har många ombord, vänta in nästa avgång. Respektera skyltning om att bussen är fullsatt.

 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Undvik att resa under högtrafiken som inträffar mellan 06.00–08.00 och 15.00–17.00
 • Cykla eller promenera istället om det är möjligt

Läs mer hos Östgötatrafiken. Länk till annan webbplats.


Du som bor i eller besöker Östergötland ska undvika butiker och idrottsanläggningar. Umgås endast med personer som du bor med och undvik att ordna eller delta i fester och sociala tillställningar. 

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Kontakt