Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen Östergötland arbetar med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning i enlighet med förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Här nedan kan du ta del av utkastet till handlingsplanen samt komma med synpunkter och kommentarer.

Bakgrund

Länsstyrelsen har sedan 2009 haft ett samordningsansvar för det lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Genom förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete tydliggörs denna roll ytterligare. Förordningen innebär förutom samordningsansvaret också att länsstyrelsen som myndighet skall ta fram en handlingsplan för klimatanpassning.

Metod

Utkastet till handlingsplanen har tagits fram genom interna workshops på länsstyrelsen av en analysgrupp med representation från Länsstyrelsens olika verksamhetsområden. Handlingsplanen har beaktat klimatförändringens påverkan utifrån påverkan på länet som geografiskt område och påverkan på länsstyrelsens verksamhet.

Innan beslut om godkännande skulle vi vara mycket tacksamma om du har möjlighet att läsa igenom och lämna synpunkter senast den 30 november.

Vi ser gärna att synpunkterna sorteras under följande rubriker:

  • Övergripande synpunkter på texten
  • Övergripande synpunkter på fokusområdena
  • Synpunkter på bilagan med mål, åtgärder och aktiviteter
  • Redaktionella synpunkter
  • Övriga synpunkter

Efter justeringar utifrån inkomna synpunkter kommer handlingsplanen för klimatanpassning att fastställas av länsledningen på Länsstyrelsen Östergötland.

Utkast Handlingsplan för klimatanpassning PDF

Kontakt