Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny invasiv snigel hittad i länet

Den svarthuvade snigeln på ett grönt blad.

Foto: Jonas Roth

Den svarthuvade snigeln finns ursprungligen inte i den svenska naturen men har nyligen påträffats i länet. Arten är invasiv, vilket innebär att den kan föröka och sprida sig snabbt. Nu uppmanas privatpersoner som hittar svarthuvade sniglar att rapportera det via invasivaarter.nu.

Invasiva arter är främmande växter eller djur som påverkar vår biologiska mångfald på ett negativt sätt. De kan rubba viktiga funktioner i ekosystemet vilket också orsakar stora samhällskostnader. Länsstyrelsen ansvarar för arbetet med invasiva arter i länet. Tidiga insatser är mycket viktiga och Länsstyrelsen uppmanar därför nu allmänheten att hjälpa till att bevaka förekomsten av den svarthuvade snigeln. Tidigare har den spanska skogssnigeln, också kallad mördarsnigel, spridit sig kraftigt i länet.

– Där den svarthuvade snigeln har påträffats har den förekommit i väldigt stora antal och i närhet till privata trädgårdar. Det tyder på att den potentiellt kan bli ett problematiskt skadedjur. Det finns också tecken på att arten tränger undan andra snigelarter, säger Linnéa Carlzon, handläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Troligtvis fungerar metoder som används för att hantera spansk skogssnigel också för svarthuvad snigel. Det bästa sättet att bekämpa dem är att avliva dem när de är fullt utvecklade, till exempel genom att klippa eller hugga av dem. Kommersiella snigelgift (järnfosfat) fungerar förmodligen också men slår även mot andra snigelarter. Bekämpning är mest effektiv på senvåren innan de reproducerar sig. Sniglar tycker om att lägga ägg i komposter så släng inte kompostjord eller kompost i naturen. Använd om möjligt en sluten kompost.

Beskrivning av snigelns utseende.

Rapportera fynd av svarthuvad snigel

Om du hittar en svarthuvad snigel i naturen eller i din trädgård är det till stor hjälp om du rapporterar det till artportalen och myndigheterna via invasivaarter.nu. Bifoga bild av snigeln du hittat.

Snigeln känns igen på sitt svarta huvud och i övrigt gråaktiga kropp. Den blir upp till 60 mm lång. Den kan skiljas från andra liknande snigelarter genom att den alltid har andningshålet baktill i mantelns högersida. Liknande arter som trädgårdssnigel (Arion distinctus), parksnigel (Arion fasciatus) och gråsidig skogssnigel (Arion circumscriptus), har alltid andningshålet framtill i mantelns högersida. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Bilder

Högupplöst bild på den svarthuvade snigeln

Bild med beskrivning av utseendet på snigeln

"Foto: Jonas Roth" eller liknande ska alltid synas i samband med publicering av bilderna. Bilderna får beskäras och färgjusteras, men de får inte spegelvändas (sniglar är inte symmetriska).

Kontakt