Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välkommen att delta på konferens om totalförsvaret

Pandemin har prövat förmågan till krishantering hos både myndigheter och andra samhällsaktörer. Nu bjuder Länsstyrelsen Östergötland och Helikopterflottiljen in till en digital konferens med fokus på att ta tillvara på erfarenheter som kan stärka återuppbyggnaden av totalförsvaret.

– Coronapandemin har gett värdefull kunskap som vi ska ta med oss in i totalförsvarsplaneringen och vi har nu en unik möjlighet att tillsammans utveckla vår gemensamma förmåga att hantera kriser såväl i fred som under höjd beredskap, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Under förra veckan presenterade regeringen totalförsvarspropositionen. Det civila försvaret ska byggas upp och motståndskraften ska öka så att Sverige klarar kris eller krig i minst tre månader, men det kommer att ta tid innan vi nått dit. I början av 2000-talet upphörde det mesta av planeringen för höjd beredskap och krig. Planeringen återupptogs först i och med riksdagens försvarsbeslut 2015.

– Innan pandemin utvecklade vi, och prövade delar av vår gemensamma förmåga bland annat inom ramen för totalförsvarsövningen TFÖ 2020, vilket vi har haft stor nytta av det senaste halvåret. Nu är det dags att ta nästa steg och tillsammans utveckla vår beredskapsplanering, säger Carl Fredrik Graf.

Det civila försvaret berör många aktörer i samhället så som myndigheter, kommuner, regioner, enskilda, företag och organisationer. I samband med den årligt återkommande totalförsvarskonferensen finns stora delar av det civila försvaret representerat, men på grund av pandemin kommer försvarsminister Peter Hultqvist och flera andra aktörer delta via länk och förinspelade inslag.

– Pandemin understryker vikten av att fortsätta utveckla vår förmåga att samarbeta och att ta fram planer för att möta olika typer av samhällsstörningar. Tillsammans behöver vi också arbeta vidare med att förtydliga våra roller inom totalförsvaret och till exempel titta närmare på hur vi ska kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid stora personalbortfall, säger Carl Fredrik Graf.

Totalförsvaret

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret regionalt och anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. Det civila försvarets främsta uppgifter är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vill du delta på konferensen?

Den digitala totalförsvarskonferensen arrangeras den 22 oktober 2020, klockan 09.00-12.00.

Kontakta oss via e-post och meddela vilket medieföretag du representerar så skickar vi en sändningslänk till den digitala konferensen.

E-post för kontakt: tobias.falth@lansstyrelsen.se

Vill du intervjua Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland?

Det kommer att finnas möjlighet till telefonintervju med landshövdingen efter konferensen.

Kontakt