Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1 842 älgar får fällas i Östergötland

Varningsskylt för älgjakt.

Foto: Scandinav bildbyrå

Måndagen den 12 oktober börjar älgjakten i Östergötland. Fram till den 28 februari får 1 842 älgar fällas i länet.

I år har Länsstyrelsen Östergötland satt avskjutningsmålet till 1 842 älgar, vilket är en minskning från 2 043 älgar vid förra årets tilldelning. Totalt fälldes 1 687 älgar i länet under jaktåret 2019/2020, enligt statistik från algdata.se.

– De senaste årens inventeringar har visat att älgstammen har minskat i länet. Vi har fortfarande stora betesskador av klövvilt på skogen och därför är det viktigt att de älgar som har tilldelats också fälls. För att nå de skogliga målen är det viktigt att ta hänsyn till det totala betestrycket och även beskatta övriga klövviltsarter, säger Fredrik Näsman, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Östergötland är indelat i åtta älgförvaltningsområden. Inom varje område har Länsstyrelsen utsett en älgförvaltningsgrupp bestående av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna. Gruppen ska bland annat formulera en förvaltningsplan för området. Denna ligger till grund för avskjutningsmålet för respektive område.

Information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen

Jaktåret 2020/2021

I Östergötland pågår älgjakten mellan den 12 oktober 2020 och den 28 februari 2021. Under den perioden får 1 842 älgar fällas i länet. Antalet älgar fördelas på följande vis inom respektive älgförvaltningsområde:

Finspång och del av Norrköpings kommun: 209

Vikbolandet och kusten öster om E 22 ner till länsgränsen: 273

Åtvidaberg samt del av Linköping och Valdemarsvik: 303

Boxholm samt del av Linköping, Mjölby och Ödeshög: 346

Kinda: 255

Vadstenaslätten mellan Motala Ström och E4: 59

Ydre: 184

Motala och del av Linköping: 213

Kontakt