Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Domstol upphäver beslut om skyddsjakt på varg

Det fanns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt på varg i Långbogenreviret, men målet med jakten motiverades inte tillräckligt. Det har Kammarrätten fastslagit. Länsstyrelsen Östergötlands beslut om skyddsjakt har därför upphävts.

Den 11 juni fattade Länsstyrelsen Östergötland beslut om skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret norr om Roxen efter att två angrepp på nötdjur på kort tid hade kunnat konstaterats. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av flera personer och organisationer. Den 18 juni fastslog Förvaltningsrätten i Luleå att jakten kunde fortgå med ett tillägg i villkoren som fredade vuxen varg i sällskap av årsvalpar. Kammarrätten avslog inhibition av beslutet den 24 juni 2020.

I en ny dom har Kammarrätten fastslagit att det vid tidpunkten för beslutet inte fanns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Däremot anser domstolen att Länsstyrelsen Östergötland inte i tillräcklig omfattning har visat vilka följder skyddsjakten skulle kunna få för upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för vargen på lokal nivå. Kammarrätten anser även att det i Länsstyrelsens beslut inte finns ett tillräckligt tydligt samband mellan skyddsjakten och det förväntade resultatet. Beslutet ska därför upphävas.

– Länsstyrelsen välkomnar domen och anser att det är bra att ärendet prövas rättsligt. Det är principiellt viktigt eftersom det hittills finns väldigt få prejudicerande fall när det gäller skyddsjakt på varg. Vi kommer självklart att se över våra motiveringar i framtida beslut, säger Helen Loor, enhetschef för enheten för djurskydd, veterinär och vilt på Länsstyrelsen Östergötland.

Efter skyddsjakten i Långbogenreviret har det inte rapporterats några fler angrepp på tamdjur i området. Hur många individer som finns kvar i reviret är oklart.

–Det finns observationer och fynd som visar att vargarna rör på sig både inom länet och i angränsande län. Inventeringen av varg startade så sent som den 1 oktober och pågår till 31 mars. Då kommer vi ha mer kunskap om individerna i Långbogenreviret, säger Helen Loor.

Läs hela Kammarrättens beslut här Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Vargparet i Långbogenreviret, som ligger mellan Borensberg och Finspång, etablerade sig i länet vintern 2017/2018. Det är första gången i modern tid som ett vargpar etablerar sig i Östergötland. Under 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att vargparet hade fått sju valpar.

Den 11 juni 2020 fattade Länsstyrelsen Östergötland beslut om skyddsjakt på en varg i reviret. Anledningen till beslutet var att det på kort tid skett två angrepp på nötdjur i området. Den 6 och 8 juli konstaterades ytterligare angrepp på nötdjur.

Den 9 juli fälldes en vargtik i Långbogenreviret. Vargen lämnades till Statens veterinärmedicinska anstalt för provtagning och obduktion. DNA-analysen som genomförts av Statens Lantbruksuniversitet visade att det var den vuxna tiken som sköts.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfrågan Länk till annan webbplats.

Kontakt