Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

14 miljoner till förorenat område i Åtvidaberg

En gammal bild från när sågverket i Lakvik fortfarande var i bruk.

En gammal bild från när sågverket i Lakvik fortfarande var i bruk.

Nu ska ett av länets högst prioriterade förorenade områden saneras. Naturvårdsverket har beviljat 14 miljoner kronor till det gamla sågverket i Lakvik i Åtvidabergs kommun.

Marken vid det gamla sågverket i Lakvik är sedan närmare 80 år tillbaka förorenad av dioxin, ett ämne som utgör en hälsorisk och försvårar användningen av området. Men det ska det bli ändring på i framtiden. Detta tack vare ett statligt bidrag från Naturvårdsverket på 14 miljoner.

Under 2021 kommer arbetet med saneringen att förberedas och under 2022 kommer själva insatserna att genomföras. Den planerade åtgärden innebär bland annat bortgrävning och omhändertagande av förorenad jord. Bidraget betalas ut till Länsstyrelsen Östergötland som i sin tur vidareförmedlar pengarna till Åtvidabergs kommun som kommer att ansvara för genomförandet av åtgärderna.

– Det är glädjande att pengar nu har beviljats för saneringen av ett av länets prioriterade åtgärdsobjekt och att de miljö- och hälsorisker som finns på området kan åtgärdas. Det är även mycket positivt att en mindre kommun som Åtvidaberg tar initiativ och ansvar för att åtgärda miljöskulder inom sin kommun, säger Markus Gustafsson, tillförordnad verksamhetsansvarig för förorenade områden på Länsstyrelsen Östergötland.

På Åtvidabergs kommun är förhoppningen att saneringen i framtiden ska gynna både djur, människor och växter.

– Saneringen öppnar upp för möjligheter som att nyttja området för till exempel betesmark för djur och friluftsliv för människor. Det är mycket glädjande, säger Johan Älvedal, verksamhetschef på bygg- och miljökontoret.

Föroreningarna vid Lakvik såg

Under 1940- och 1950-talet sprayades virke vid sågverket med klorfenolpreparat för att skydda virket mot blånad. Det behandlade virket transporterades sedan manuellt eller via rälsspår till intilliggande sågverksupplag. De undersökningar som genomförts på området visar att marken där sprayning skett och ytor där behandlat virke hanterats och lagrats är förorenade av dioxin. Dioxinen utgör en hälsorisk och försvårar användningen av området idag. På sikt finns en risk för kraftigt ökad föroreningsspridning till grundvatten och den intilliggande sjön Risten till följd av klimatförändringar. Nu kan dessa risker tas bort tack vare de bidrag som Naturvårdsverket beviljat.

Mer information

Länsstyrelsens ansökan om bidrag Länk till annan webbplats.

Åtvidabergs kommuns ansökan om bidrag Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets beslut Länk till annan webbplats.

Kontakt