Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Slutlig rapport om fälld vargtik

Länsstyrelsen har nu fått den slutliga rapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om vargtiken som fälldes under skyddsjakt den 9 juli.

Länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland har varit i kontakt med SVA för att få ett förtydligande av rapporten. Det framgår att tiken inte hade någon mjölk i juvret men att hon hade spår efter åtta moderkakor.

En teori är att tiken troligen ändå valpat i april/maj, men att hon fått dödfödda/svaga valpar och att livmodern inte dragit ihop sig snabbt som den brukar utan efter ett försenat förlopp. Det skulle kunna förklara varför någon spene var något större och eventuell observation av valpar vid tidpunkten i juni. Tiken måste alltså ha fött valpar i år, men det är helt osannolikt att det var i juli.

Länsstyrelsen har också fått information om att det kadaver som lämnades in i tron att det var en vargvalp uppvisat spår av DNA från varg. Det går dock inte att avgöra om det var en vargvalp eller om en varg varit framme och lämnat DNA på kroppen som var kraftigt förruttnad och börjat sönderfalla. Länsstyrelsen har inte kunnat bekräfta uppgifterna om synliga valpar i reviret i juni.

Varg fälld i Långbogenreviret Länk till annan webbplats.

Vargtiken fälld i Långbogenreviret Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfrågan Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur Länk till annan webbplats.

Karta över vargreviret Långbogen Länk till annan webbplats.

Kontakt