Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan vi undvika att afrikansk svinpest sprids i Sverige

Vildsvin

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur. Viruset kan också finnas i köttprodukter och kan överleva även efter djupfrysning.

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde. För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt. Här nedan finns tips och råd på vad du kan göra.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest drabbar både tamgrisar och vildsvin. Dödligheten bland smittade djur är mycket hög och idag saknas fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Sjukdomen har spridit sig i flera östeuropeiska länder och även i länder som Italien och Belgien. Tyskland har fått sitt första konstaterade fall den 10 september 2020. Än så länge finns inte viruset i Sverige.

Inom EU arbetar man intensivt med olika åtgärder för att begränsa och bekämpa afrikansk svinpest. Medlemsstaterna förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga smittan, bland annat genom ökad medvetenhet i samhället samt genom långsiktiga strategier för förvaltning av vildsvinspopulationen.

I dagsläget går det att arbeta förebyggande på flera sätt. Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också finnas i köttprodukter och kan överleva under lång tid och även efter djupfrysning. Därför är det viktigt att inte lämna kvar matrester på marken efter en picknick eller på rastplatsen. Se till att slänga matresterna i ett stabilt sopkärl med ordentlig förslutning.

Veterinärer bör vara extra uppmärksamma och rapportera enligt ordinarie rutiner för epizootier, det vill säga allvarliga och utbredda smittsamma djursjukdomar. Som djurägare ska man kontakta sin veterinär vid misstanke om att grisar blivit sjuka.

Privatpersoner som har gris, till exempel minigris, som sällskapsdjur måste registrera och märka djuret enligt reglerna för märkning av grisar. Skulle du påträffa ett dött vildsvin i naturen ska du rapportera detta till Statens vetrinärmedicinska anstalt. För att kunna agera snabbt om vi får hit smittan är det viktigt att alla misstänkta fall bland vildsvin och tamgrisar rapporteras in.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids:

  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
  • Mata inte grisar med matrester
  • Kompostera matavfall i slutna behållare
  • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
  • Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller telefon 018–67 40 00

Kontakt