Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vargtiken fälld i Långbogenreviret

Varg.

Den 29 juli presenterades resultatet av den DNA-analys som genomförts på den varg som fälldes vid skyddsjakt den 9 juli. Det visade sig vara den vuxna tiken i Långbogenreviret.

Den 9 juli fälldes en vargtik i Långbogenreviret. Vargen lämnades till Statens veterinärmedicinska anstalt för provtagning och obduktion. DNA-analysen som genomförts av Sveriges Lantbruksuniversitet, SVA (Grimsö), har nu visat att det var den vuxna tiken som sköts.

Efter att prover från livmodern har tagits för mikroskopisk undersökning kommer Länsstyrelsen att få en slutlig rapport från SVA. Länsstyrelsen avvaktar nu den slutliga rapporten från SVA.

Den preliminära rapporten från SVA tyder på att tiken inte var digivande vid tillfället när hon fälldes. Enligt uppgift från Viltskadecenter – SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet diar valparna tills de är 6 - 8 veckor gamla. Därefter äter de kött som såväl hanen som tiken eller äldre syskon tar med till dem alternativt tar med dem till.

Bakgrund

Den 11 juni fattade Länsstyrelsen Östergötland beslut om skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret norr om Roxen. Anledningen till beslutet var att det på kort tid skett två angrepp på nötdjur i området. Den 6 och 8 juli konstaterades ytterligare angrepp på nötdjur.

Efter att beslutet om skyddsjakt fattades framkom uppgifter om att det med stor sannolikhet fanns åtta till tio veckor gamla valpar i reviret. Ett tillägg i villkoren gjordes därför av Förvaltningsrätten i syfte att freda vuxen varg i sällskap av årsvalpar.

Då ingen varg fälldes under den tid som beslutet gällde förlängdes beslutet om skyddsjakt den 30 juni att gälla till den 31 juli.

Den 9 juli fälldes en vargtik i Långbogenreviret. Vargen lämnades till Statens veterinärmedicinska anstalt för provtagning och obduktion. DNA-analysen som genomförts av Statens Lantbruksuniversitet (Grimsö) har nu visat att det var den vuxna tiken som sköts.

Varg fälld i Långbogenreviret - 2020-07-09

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfrågan Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur

Kontakt