Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny utställning på naturum Tåkern

Bild på huset naturum Tåkern

Söndagen den 5 juli invigdes sommarens och höstens gästutställning på naturum Tåkern. Utställningen handlar om den stora förlust av biologisk mångfald som vi ser idag, varför så många arter dör ut och vad vi kan göra för att stoppa det.

Många forskare menar på att vi befinner oss i det sjätte massutdöendet, aldrig förr i människans historia har så många arter dött ut som nu. De fem tidigare gångerna har dessa skett av mer naturliga orsaker såsom asteroidnedslag och vulkanutbrott. Denna gång pekar mycket på att utdöendet är orsakat av människan och vår livsstil.

En artrik natur med fungerande ekosystem är grunden för människans välbefinnande och hälsa. Det är från naturen vi får vår mat, byggmaterial, skadedjurskontroll, frisk luft, rent vatten, rekreation och mycket mer. Men något har förändrats och i dag försvinner arter i en alltför snabb takt. I Sverige bedöms över 1 000 arter vara akut eller starkt hotade. Flera arter har redan försvunnit från Sverige, bland annat lunnefågel och blåkråka.

Hur ska vi då bevara den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster naturen ger oss? Vi behöver skapa hållbara landskap där växter och djur kan överleva. En viktig pusselbit för att skapa hållbara landskap för en rik mångfald är att kartlägga var vi har värdefull natur, och försöka sammanlänka naturområdena så de bildar en så kallad grön infrastruktur.

Precis som vi människor behöver en grå infrastruktur för att kunna ta oss mellan jobb, skola, mataffär och hem så behöver djur och växter en grön infrastruktur för att kunna ta sig mellan matplats, boplats och andra populationer för att para sig. I arbetet med att skapa en grön infrastruktur kan alla som arbetar eller påverkar landskapet bidra. Allt från att skapa en mer blomrik trädgård till att skapa mer gröna stråk i städer eller låta mer skog bli riktig gammelskog bidrar till fler livsmiljöer för växter och djur och större chanser för arter att leva kvar i livsstarka populationer.

Kopplat till gästutställningen kommer det också finnas en tipspromenad längs strandpromenaden vid naturum Tåkern. Dessutom kommer det finnas ett nytt spel inne på naturum där man ska hjälpa Hasse Hares kompisar att hitta hem till Hasse.

Det sjätte massutdöendet – och vad kan vi göra åt det?

Visningsperiod: Utställningen visas alla öppna dagar mellan 5 juli 2020 till och med februari 2021.

Kontakt