Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler vargvalpar födda i Östergötland

Karta över Långbogenreviret.

Karta över Långbogenreviret.

Det finns tydliga tecken på att vargparet i Långbogenreviret har fått valpar även i år. Tre vargungar ska ha setts levande och på onsdagen lämnades en död unge in till Länsstyrelsen Östergötland.

På onsdagen lämnades en död vargunge in till Länsstyrelsens besiktningsperson. Länsstyrelsens preliminära bedömning är att vargungen har legat död i cirka en vecka och att den var cirka fyra veckor gammal när den dog. Under torsdagen skickas den vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt för utförligare analys.

Det är inte känt var vargvalpen hittades, men det är troligt att det är i Långbogenreviret norr om Roxen eller i närheten av reviret.

Enligt rapporter till Länsstyrelsen har ytterligare tre levande vargungar observerats i reviret. Detta har dock inte bekräftats av Länsstyrelsens besiktningsperson.

Vargparet i Långbogenreviret, som ligger mellan Borensberg och Finspång, etablerade sig i Östergötland vintern 2017/2018. Det är första gången i modern tid som ett vargpar etablerar sig i länet.

Under 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att vargparet hade fått sju valpar. Hur många individer som finns i reviret just nu är oklart eftersom de nu vuxna valparna kan ha vandrat iväg. En av de vuxna valparna har exempelvis setts vandra söderut och siktats så långt ner i landet som i Skåne.

Den 12 juni fattade Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt efter en av vargarna inom reviret. Detta efter att två angrepp på nötdjur på kort tid hade konstaterats. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av flera personer och organisationer. Den 18 juni avvisade Förvaltningsrätten i Luleå överklagandena, men ändrade villkoren för beslutet enligt följande:

Förvaltningsrätten ändrar villkoren för det överklagade beslutet endast på så sätt att om en vuxen varg återfinns i sällskap med årsvalpar under skyddsjakten innefattas de vargarna inte av beslutet om skyddsjakt. Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.

Förvaltningsrättens beslut är i sin tur överklagat till Kammarrätten i Sundsvall av Svenska Rovdjursföreningen. De begärde samtidigt inhibition, vilket inte beviljades. Kammarrättens dom är inte fastställd än.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfråganlänk till annan webbplats

Kontakt