Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp till att minska spridningen av invasiva främmande arter i naturen

Illustration som visar att man inte ska slänga invasiva främmande växter i naturen.

Inför midsommar blommar naturen i all sin prakt. Men vissa av växterna är invasiva främmande arter som påverkar vår biologiska mångfald på ett negativt sätt. Nu startas en informationssatsning för att sprida kunskap om hur man som privatperson hindrar spridningen av de främmande växterna.

Spridningen av invasiva främmande arter är ett växande problem, bland annat på grund av klimatförändringarna. Arter som inte tidigare varit något stort problem har börjat sprida sig, vilket ökar hotet mot den biologiska mångfalden och kan orsaka stora samhällskostnader. Privatpersoner sprider ofta invasiva främmande arter utan att ens veta om det, till exempel genom att slänga växtavfall i naturen eller ta med sig frön hem från en utlandsresa.

Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. Men det finns också växter som inte är förbjudna men som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige. Det gäller till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros.

Länsstyrelsen Östergötland medverkar nu i en infosatsning där Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med en mängd andra aktörer, sprider kunskap om hur man som privatperson hindrar spridningen. Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med att hindra utbredningen av invasiva främmande arter.

- Det här är ett nytt arbetsområde där Länsstyrelsen ska fungera som operativ och samordnande myndighet samt tillsynsmyndighet, säger Åsa Leuhusen, samordnare för det interna arbetet. Vi har även skapat en samverkansgrupp med länets kommuner för att underlätta samordning och utbyte av erfarenheter i länet. Under 2020 kommer Länsstyrelsen också inom ett projektarbete bekämpa jätteloka och jättebalsamin i statligt ägda naturreservat.

Genom infosatsningen som startar den 15 juni kommer Länsstyrelsen hjälpa till att sprida budskapet genom filmer, texter, posters med mera. Materialet finns tillgängligt på myndigheternas webbplatser för att fler ska kunna hjälpa till att sprida informationen. Här finns till exempel posters som kan sättas upp vid småbåtshamnar, ristippar och så vidare.

Mer hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om Länsstyrelsens arbetelänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland