Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt på varg 

Länsstyrelsen har på eget initiativ fattat beslut om skyddsjakt efter en varg inom Långbogenreviret norr om Roxen. Detta efter två angrepp på nötdjur den senaste veckan.

Under den senaste veckan har två angrepp av varg på nötdjur kunnat konstaterats, ett med skrämda djur och ett med två dödade kalvar. Angreppen som skett är en indikator på ökad risk för allvarliga skador på fler tamdjur.

- Det är inte bara dödade djur som betraktas som allvarlig skada. Även nötkreatur som har skrämts ut kan innebära betydande arbetstimmar och kostnader för skador på både djur och grödor, säger Mia Kjällander, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Hänsyn har också tagits till att nötboskap inte är prioriterade för bidrag till rovdjursavvisande stängsel.

Vargparet i Långbogenreviret, som ligger mellan Borensberg och Finspång, etablerade sig i länet vintern 2017/2018. Det är första gången i modern tid som ett vargpar etablerar sig i Östergötland.

Under 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att vargparet hade fått sju valpar vilket innebär att det har funnits nio vargar i reviret. Hur många individer som finns i reviret just nu är oklart eftersom de nu vuxna valparna kan ha vandrat iväg. En av de valparna har exempelvis setts vandra söderut och siktats så långt ner i landet som i Skåne.

Uppdatering

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt överklagades till Förvaltningsrätten av flera personer och organisationer. Den 18 juni avvisade Förvaltningsrätten i Luleå överklagandena, men ändrade villkoren för beslutet enligt följande:

Förvaltningsrätten ändrar villkoren för det överklagade beslutet endast på så sätt att om en vuxen varg återfinns i sällskap med årsvalpar under skyddsjakten innefattas de vargarna inte av beslutet om skyddsjakt. Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.

Läs hela beslutet om skyddsjakt härlänk till annan webbplats

Karta över området för skyddsjaktenlänk till annan webbplats

Karta över reviret och incidenterlänk till annan webbplats

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfråganlänk till annan webbplats

Kontakt