Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre nya internationella projekt till Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har beviljats finansiering från Svenska institutet inom stödformen Projektinitiering inom Östersjöregionen.

Länsstyrelsen har beviljats finansiering från Svenska institutet inom stödformen Projektinitiering inom Östersjöregionen.

I höst startar Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med länder runt Östersjön tre nya projekt med fokus på miljögifter från deponier, integrering av Agenda 2030 och klimatanpassning inom jordbrukssektorn. Detta efter att Svenska institutet beviljat stöd för projektinitiering.

Länsstyrelsen Östergötland har under många år bedrivit ett mycket aktivt och framgångsrikt internationellt arbete med olika projekt, näringslivsdelegationer och nätverk. Nu är det klart att det arbetet förstärks med ytterligare tre projekt.

Det är Svenska institutet, en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige, som har beslutat om vilka ansökningar som får finansiering inom årets utlysning för stödformen Projektinitiering inom Östersjöregionen. Länsstyrelsen har i denna omgång beviljats stöd för tre projekt.

I de beviljade projekten, som startar i höst, kommer Länsstyrelsen tillsammans med länder runt Östersjön att arbeta med frågor som rör miljögifter från deponier till omgivande vattenmiljöer, integrering av Agenda 2030 och klimatanpassning inom jordbrukssektorn med fokus på vattenförsörjning.

– Finansieringen hjälper oss att skapa nya och stärka befintliga nätverk i Europa samt utbyta kunskap med regioner som står inför liknande utmaningar som oss. Många av Länsstyrelsen större projekt har startat med projektinitiering från Svenska institutet och vi hoppas att även dessa tre beviljade projekt kommer resultera i framgångsrika EU-projekt, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Beviljade projekt

Baltic Agrifuture - Climate adapted agriculture

Det övergripande syftet med projektet är att föreslå vattenhanteringslösningar för att skapa förutsättningar för ett robust och motståndskraftigt jordbruk som kan stå emot de framtida utmaningarna av klimatförändringar. Partners från Lettland, Litauen och Vitryssland.

Reduced inflows of hazardous substances from landfills into the Baltic Sea (REHAZE)

Projektet syftar till att förbättra hanteringen av förorenat avfall och att minska spridningen av miljögifter från deponier till omgivande vattenmiljöer. Partners från Lettland, Estland, Finland och Sverige.

IntAG2030

Projektet kommer att fokusera på hur olika organisationer bäst kan implementera Agenda 2030 i sitt arbete. Det är ett första steg till en fullskalig EU-projektansökan.

Mer information

Läs mer om projektinitiering hos Svenska institutet  Länk till annan webbplats.

Läs mer om Länsstyrelsens internationella samarbeten Länk till annan webbplats.

Kontakt