Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen naturvårdsbränner i Kolmården

Bild på skog i samband med en naturvårdsbränning.

Naturvårdsbränningar genomförs för att gynna den biologiska mångfalden.

Fredagen den 22 maj kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning i Norrköpings kommun. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Det är ett cirka sex hektar stort skogsområde i Nävsjömossens naturreservat som ska naturvårdsbrännas. Området ligger i Norrköpings kommun, cirka fem kilometer nordväst om Nävekvarn.

Bränningen beräknas starta mitt på dagen och fortsätta fram till kvällen. Efterbevakningen pågår tills den sista rökhärden slocknat plus tre dagar efteråt.

– Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Vid gränsen mot annan skogsmark och myr kommer det att säkras med utlagd brandslang. Slanglinjen och skogsmarken intill bränningsområdet kommer att bevattnas innan tändningen för att minimera risken för att branden sprider sig utanför bränningsområdet.

Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, polis, kustbevakning, SOS Alarm och skogsbrandflyg. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.

Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och röklukt kommer att kännas under flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.

Mer information

Översiktskarta över bränningsområdet Länk till annan webbplats.

Mer information om naturvårdsbränningar Länk till annan webbplats.

Mer information om Nävsjömossens naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt