Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny regional friluftstrategi för Östergötland

Barn springer i skogen

Att vi människor vistas ute i naturen har positiva effekter för vår hälsa och vårt välbefinnande. Men det kan också leda till stora samhällsekonomiska besparingar. Genom att utveckla och stimulera friluftslivet i länet kan vi tillsammans bidra till hållbar utveckling och skapa större förståelse för naturen och miljön. Länsstyrelsen Östergötland har nu tagit fram en strategi för utvecklingen av friluftslivet i länet.

Människors kontakt med naturen har minskat dramatiskt de senaste hundra åren. Urbana grönområden och tätortsnära natur är därför en viktig del i samhällsplaneringen. Genom att främja möjligheten till utevistelse och tillgången till gröna områden kan en förståelse för naturens värden och bevarande av denna öka.

- I och med det rådande läget i samhället har friluftslivets betydelse och popularitet ökat, säger Maria Flink, friluftsstrateg på Länsstyrelsen Östergötland. Vi ser ett ökat nyttjande av våra naturreservat och att människor rör sig mer utomhus, både tätortsnära och i skog och mark.

Många delar av samhället kan bidra till utvecklingen av friluftslivet i länet. Den nya regionala friluftsstrategin ger stöd och vägledning för alla de aktörer som på olika sätt möjliggör människors utevistelse i länets natur- och kulturmiljöer. Länets kommuner, Region Östergötland och privata aktörer har varit inblandade i framtagandet. Målet är nu att fler ska se vinningen och nyttan av aktiv utevistelse samt att fler människor ska ha möjlighet att ta sig ut i naturen. Strategin tar också upp förslag på viktiga insatser som behöver göras för att vi i Östergötland ska nå de tio nationella friluftslivsmålen till 2030.

- Vi hoppas att friluftstrategin ska bli ett användbart verktyg för personer som arbetar inom stads- och landsbygdsutveckling, naturturism och regional tillväxt, säger Mikael Norén, enhetschef Enheten för naturskydd på Länsstyrelsen Östergötland. Genom kommunikation och samverkan kan vi ge människor som vistas i länet möjlighet till aktiv utevistelse, rekreation och naturupplevelser.

Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling – Regional strategi för att nå friluftsmålen i Östergötland 2020-2030 Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens arbete med friluftsliv Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland